[ Annons ]

Hyresgäster som utsatts för misshandel av närstående får nu stärkt besittningsskydd. De nya reglerna börjar att gälla från första juli i år.
Publicerat 21 maj, 2014

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Hyresgäster som utsatts för misshandel av närstående får nu stärkt besittningsskydd. De nya reglerna börjar att gälla från första juli i år.

Nya regler innebär att domstol och hyresnämnderna ska ta större hänsyn till enskilda fallet och vad som ligger bakom en skadegörelse eller störning i lägenheten, när det gäller hyresgäster som utsatts för våld i hemmet.

[ Annons ]

– Vad man vill åstadkomma med de här nya reglerna är att minimera risken att bli vräkt för låt oss säga en kvinna som råkar illa ut i en relation och blir misshandlad. Men det kommer inte att bli någon garanti i alla lägen, säger Mikael Gullikson, chefsjurist på fastighetsägarna.

Beslutet som innebär ändringar i hyresrättslagen och bostadsrättslagen, är fortfarande oprövad. Det finns därför inga bestämda bedömningsregler, förklarar Mikael Gullikson.
– Det här är generella bestämmelser, det är svårt i förväg att peka på fall där regeln innebär ett ökat skydd för hyresgästen och i vilka fall trots den här regeln innebär att hyresgästen måste flytta. Man får följa utvecklingen helt enkelt och se vilken väg praxis kommer att ta.

Krasst sett innebär den nya regeln en fördel för hyresgästen som riskerar att vräkas, men en nackdel för hyresgästens grannar, förklarar Mikael.
– Det är motstående intressen. Den enskilda hyresgästen som är utsatt är i behov av skydd men det är klart att grannarna har också ett intresse av att ha en godtagbar boendemiljö. Men regel om störningar syftar till att säkerställa en bra boendemiljö för hyresgästen. Här sätts ribban uppåt i hyresgästen förmån.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]