[ Annons ]

Transaktionsåret på den svenska fastighetsmarknaden fick en stark start i januari. Totalt har 14 affärer över 100 miljoner kronor noterats i Pangea property partners första sammanställning för året.
Publicerat 10 februari, 2014

Stark start på det svenska transaktionsåret 2014

Transaktionsåret på den svenska fastighetsmarknaden fick en stark start i januari. Totalt har 14 affärer över 100 miljoner kronor noterats i Pangea property partners första sammanställning för året.

Klöverns avsiktsförklaring att köpa Globen city från The Carlyle Group var den största affären under januari med den väntade omfattningen på cirka 3,8 miljarder kronor. Därtill har 13 affärer över 100 miljoner kronor noterats under årets första månad.

[ Annons ]

Det sammanlagda transaktionsvärdet i dessa affärer uppskattas till 10,6 miljarder kronor, vilket placerade den svenska transaktionsmarknaden som den mest aktiva i norden under januari. Siffrorna kommer från Pangea Property Partners första månadsrapport för året, The Nordic Property Market.

Flest affärer totalt sett i norden gjordes dock i Danmark. Där noterades 24 transaktioner och en total volym på 182 miljoner euro under januari. Affärerna som ingår i denna sammanställning gäller de som överstiger 5 miljoner euro.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]