Publicerat 26 april, 2021

Stark rapport från Beijer Alma

Verkstadsbolaget Beijer Alma redovisar redovisar en stark rapport för första kvartalet där omsättningen, orderingången och resultatet samtliga kom in över fjolårsperioden.

Omsättningen steg 5,4 procent till 1 283 miljoner kronor (1 217).

Rörelseresultatet blev 215 miljoner kronor (146), med en rörelsemarginal på 16,8 procent (12,0).

Resultatet före skatt var 208 miljoner kronor (136).

Resultatet efter skatt blev 166 miljoner kronor (107), och per aktie 2,73 kronor (1,78).

Orderingången landade på 1 330 miljoner kronor (1 184), en ökning med 12,3 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 80 miljoner kronor (58).

"Efterfrågan var god i de flesta av koncernens kundsegment och geografier under det första kvartalet. Orderingång och försäljning ökade både sekventiellt gentemot det fjärde kvartalet och jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades betydligt, tack vare en konkurrenskraftig kostnadsbas och en gynnsam produktoch segmentmix. Totalt gav detta det bästa resultatet i koncernens historia. Även kassaflödet var starkare än första kvartalen tidigare år och påverkades positivt av fortsatt god rörelsekapitalkontroll", kommenterar vd Henrik Perbeck.

Beijer Alma, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Orderingång1 3301 18412,3%
Nettoomsättning1 2831 2175,4%
Rörelseresultat21514647,3%
Rörelsemarginal16,8%12,0%
Resultat före skatt20813652,9%
Nettoresultat16610755,1%
Resultat per aktie, kronor2,731,7853,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet805837,9%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]