När den nya stadsdelen Kronan i Luleå är fullt utbyggd år 2030 har det byggts närmare 2 000 bostäder med plats för 7 000 invånare. Link Arkitektur/Lerstenen.
Publicerat 19 juni, 2017

Stark marknad i norr

Luleå, Norrlandsstaden med målsättningen att växa med 10 000 invånare de kommande åren har en stark fastighetsmarknad och intresset för investeringar på många områden växer också. 

NÄRINGSLIV | Luleå har börjat ta upp jakten på Umeå över Norrlands starkaste fastighetsmarknad. Fastigheter för flertalet miljarder har omsatts under 2016 och intresset samt byggnadstakten för 2017 ser inte ut att svalna.

[ Annons ]

Stadens byggbolag går även på högvarv genom flera bostadrättsprojekt inom centrumhalvön samt skapandet av det nya bostadsområdet Kronan.

KONTOR | Nyproduktionen av kontor stod länge still i staden men under de senaste åren har flera nybyggnadsprojekt av moderna kontorslokaler genomförts. Flera stora hyresgäster så som Telia, Vattenfall och Luleå Energi har flyttat till nyproducerade lokaler. Detta har medfört att vissa större vakanser har uppstått i centrum främst inom Vattenfalls och Telias före detta lokaler.

HANDEL | Inom cityhandeln har Diös fått en i det närmaste monopol situation. Genom förvärvet av Norrportens tidigare fastigheter äger nu Diös stadens samtliga tre gallerior. Dock är cityhandeln utsatt för hård konkurrens från externhandeln likt många andra medelstora städer i Sverige.

7% vakanser inom kontor.

Luleå Office Building där Telia och Riksbyggen är de största hyresgästerna.

 

0,5% vakanser inom bostäder.

BOSTÄDER |  Befolkningen växer i Luleå, denna utveckling förväntas hålla i sig under kommande åren där kommunen jobbar hårt med målsättning att växa med 10 000 fler luleåbor. Det allmännyttiga bostadsbolaget har sålt omkring 3 000 lägenheter de senaste tre åren där vissa försäljningar var villkorade att även vara tvingade att nyproducera hyresrätter.

Dock har flertalet befintliga förvaltningsobjekt ombildats till bostadsrättsföreningar som säljs till föreningar till historiskt låg direktavkastning på grund av de kraftigt stigande bostadsrättspriserna. Även intresset för byggrätter för nybyggnationer är stor i staden.

INVESTERINGSMARKNAD | Intresset för bostäder är stort, även i något sämre lägen. Flertalet större affärer genomfördes under 2016 vilket medförde en kraftigt förhöjd investeringsvolym om dryga 3 miljarder.

Källa: NAI Svefa.

 

 

Flertalet regionala fastighetsbolag gjorde sina första förvärv inom orten där konkurrensen om objekten även trissat upp priserna. Den goda efterfrågan bedöms hålla i sig under 2017 vilket kommer att medföra fortsatta låga direktavkastningskrav.

SLUTSATS |  Fastighetsmarknaden är stark, såväl vad gäller lokalefterfrågan som transaktioner och satsningar på nyproduktion främst inom bostadsändamål. Den växande befolkningen i Luleå, sätter extra stor förväntning framförallt på att öka bostadsbyggandet.

Flera byggrätter har sålt inom Kronan-området där flera olika aktörer är med och investerar och bygger i de olika projekten. Flera aktörer har sålt slut sina bostadsrättsprojekt långt innan inflyttningarna. Men med flera projekt ute på marknaden samtidigt märks en trend i förlängda säljprocesser.

”Galleriorna måste nischas mer”

Johan Lång, affärsområdeschef Diös Norrbotten

Diös är en av de större fastighetsägarna i Luleå, särskilt efter att bolaget tog över Norrportens fastigheter. En utmaning som bolaget står inför är att vidareutveckla de tre galleriorna man nu äger.

– Visst låter det mycket i en stad som Luleå och visst är det hård konkurrens från e-handel och externhandeln, men vi tror att man kan nischa dessa gallerior bättre för att locka kunder, säger Johan Lång, affärsområdeschef Diös Norrbotten.

Bolaget riktar även allt mer blickarna mot bostäder i Luleå och bygger nu till hundra lägenheter ovanpå en kommersiell fastighet i centrala stan. I plankatalogen ligger även andra projekt med kombinationen lokaler och bostäder.

Efterfrågan på kontor är bra och uthyrningsgraden är hos Diös 95 till 96 procent.

– Det kan till och med vara ett problem för oss att vi har så lite ledigt, säger Johan Lång.

David Grossman

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]