[ Annons ]

Transaktionsvolymen under årets sista kvartal ökade med 50 procent jämfört med samma period förra året. Totalt uppgick transaktionsvolymen 2012 till 107 miljarder kronor.
Publicerat 3 januari, 2013

Stark avslutning på 2012 för fastighetsmarknaden

Transaktionsvolymen under årets sista kvartal ökade med 50 procent jämfört med samma period förra året. Totalt uppgick transaktionsvolymen 2012 till 107 miljarder kronor.

Sista kvartalet 2012 uppgick transaktionsvolymen till 40 miljarder kronor. Därmed en ökning på nästan 50 procent jämfört med samma period 2011. Totalt sett under 2012 ökade transaktionsvolymen med nästan tio procent jämfört med 2011 visar nya siffror från Savills.

[ Annons ]

Anledningen till sista kvartalets stora ökning var främst ett par stora affärer som till exempel Kungsledens försäljning av sin andel av Hemsö – som också var årets största affär.
– De svenska institutionernas intresse för fastighetsinvesteringar, via såväl direktförvärv som indirekta förvärv, har varit starkt under året och har lett till en stark konkurrens och höga priser för de mest attraktiva objekten på marknaden, säger Peter Wiman, analyschef på Savills.

Sifforna visar också att de utländska investeringarna ökar och stod under året för ungefär 16 procent av den totala volymen.

Svårigheterna att finansiera fastighetsförvärv är fortsatt mycket svårt, även om en viss lättnad och större vilja hos bankerna till att låna ut gentemot fastigheter har noterats under årets andra hälft.
– Marknaden är välförsörjd med kapital för mer riskabla fastighetsinvesteringar, men finansieringen är en utmaning i dessa affärer och ibland är skillnaden mellan köparens betalningsvilja och säljarens förväntningar alltför stor, vilket har lett till blygsamma investeringsvolymer från denna köparkategori, säger Johan Bernström, transaktionschef hos Savills.

Men trots den ökande transaktionsvolymen så har takten på transaktionerna avtagit under året. Under det fjärde kvartalet föll transaktionerna med 20 procent jämfört med samma period 2011.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]