Det kan svårare att rekrytera eftersom konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Foto: Shutterstock
Publicerat 13 juni, 2017

Stark arbetsmarknad – rekryteringsproblem för fastighetsbranschen

Idag presenterade Arbetsförmedlingen en mycket positiv prognos. Jobben blir fler i hela landet de kommande två åren. För fastighetsbranschen kan det innebära tuffare konkurrens om arbetskraften.

Arbetsförmedlingen gör en mycket ljus prognos. De intervjuer myndigheten gjort med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare i hela landet visar på en utbredd optimism, där arbetsgivarna planerar för fler anställda. Backar man tillbaks bara ett halvår så har stämningsläget höjts rejält. Men samtidigt spår man att den tuffa konkurrensen om arbetskraften kommer att leda till att jobbtillväxten hålls tillbaka nästa år.

[ Annons ]

Arbetsförmedlingen pekar också på att gapet mellan inrikes födda och utrikes födda kommer att minska.

Sysselsättningsgraden i befolkningen mellan 16 till 64 år bland personer födda i Sverige ökar med 1 procentenhet till 82 procent, medan den ökar dubbelt så mycket, med 2 procentenheter, till 68 procent bland dem som är födda utomlands.

Mona Finnström, vd för fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo, tror dock inte att fastighetsbranschen kommer att generera så många fler nya arbetstillfällen än vad man gör nu.

– Fastighetsbranschen är visserligen en växande bransch till följd av befolkningsökningen. Som alla känner till finns planer på flera hundratusen nya bostäder den kommande 10-årsperioden. Men när jag pratar med företrädare för branschen så tror de inte att det kommer att generera så många nya arbetstillfällen. Digitalisering, ny teknik och annan effektivisering bidrar till detta.

Men samtidigt ser hon ett fortsatt högt tryck på rekryteringar på grund av hög medelålder liksom den redan etablerade bristen inom vissa yrkeskategorier som driftpersonal och ingenjörer.

– Jag tolkar Arbetsförmedlingens prognos som att fastighetsbranschen kan komma att få det svårare att rekrytera eftersom konkurrensen om arbetskraften hårdnar de närmaste två åren, säger Mona Finnström.

För närvarande genomför Fastighetsbranschens utbildningsnämnd en kartläggning av fastighetsbranschens kompetens- och rekryteringsbehov som kommer att presentera mer exakta siffror kring behovet av arbetskraft.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]