[ Annons ]

Regeringen utreder en stämpelskatt när mark klyvs vid byggprojekt. Foto: Shutterstock
Publicerat 24 november, 2020

Stämpelskatt som kan bromsa projekt

En bromskloss och risk för att fastighetsägare inte fullföljer planer på projekt som när mark ska exploateras.

Det kan bli effekten om stämpelskatt införs för så kallad klyvning eller när fastigheter slås samman.

I budgetpropositionen för 2021 har Lantmäteriet fått uppdrag att ”utreda förutsättningarna att beskatta olika former av överlåtelse av fast egendom lika” och påpekar då att stämpelskatt inte betalas när fastigheter ”överlåts genom fastighetsbildningsåtgärderna fastighetsreglering och klyvning”.

[ Annons ]

Regeringen har tidigare haft frågan uppe och menar att det sker fastighetsbildning som ett sätt att undkomma stämpelskatt, till exempel då två närliggande fastigheter slås samman i stället för att säljas och köpas.

– Min bild är att sådana fastighetsbildningar görs rätt sällan. Det måste finnas möjligheter till det och det ska finnas ett ändamål att uppnå, som när en markexploatör styckar upp marken för att möjliggöra byggande. Med stämpelskatt på varje sådan styckning kan det bli för dyrt och projekt läggas ner, säger Viktor Sandberg, skattejurist och delägare i Svalner.

Om stämpelskatt införs tror han att gränsdragningar blir svår att avgöra om en klyvning eller sammanslagning enbart görs för att undanhålla skatt.

Även ulrika hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, anser att regeringens direktiv kan motverka nödvändig och ändamålsenlig fastighetsbildning, till exempel inom lantbruket.

– Bäst är att slopa stämpelskatten helt och hållet. Forskningen visar att stämpelskatt är en riktigt dålig skatt som motverkar rörlighet på bostadsmarknaden. Man bör åtminstone göra den mera neutral. Idag beskattas juridiska personers förvärv hårdare än förvärv som görs av icke juridiska personer, säger Ulrika Hansson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]