Fredrik Eklöf, ordförande brf Ida i Malmö
Publicerat 9 oktober, 2019

”Ställ större krav på revisorn”

Fastighetsägarna pekar i en rapport på behovet av ett starkare skydd mot ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningar. Något som Fredrik Eklöf ordförande i brf Ida i Malmö, som åkte på en riktig blåsning, skriver under på.

När en ny styrelse, med Fredrik Eklöf i spetsen, tog över i bostadsrättsföreningen Ida i Malmö i december 2017 hade ett av de största bedrägerierna någonsin i en förening uppdagats. Som ordförande möttes han bland annat av 130 fakturor som väntade på att attesteras. De märkte att många ”vanliga” avtal hade saltats. Föreningen hade blivit lurad på flera hundra miljoner kronor och det talades om konkurs. Den före detta ordföranden och två byggföretag har nu dömts i tingsrätten för mutbrott.

[ Annons ]

Fredrik Eklöf menar att oegentligheterna borde ha upptäckts tidigare av revisorn.

– Dels handlar det helt enkelt om ett dåligt utfört arbete. Men det är också svårt att få ett klart besked om vad en revisor faktiskt ska göra. Som att revisionen i regel sker efter räkenskapsåret, men enligt god revisionssed bör det faktiskt ske en löpande revision. Redan första halvåret bör revisorn kontrollera att systemen fungerar som de ska och så vidare. Det tror jag sällan görs, säger Fredrik Eklöf.

Om det gjorts är Fredrik Eklöf övertygad om att mycket kunnat upptäckas och stoppas innan det drog iväg.

– Då hade antagligen flera hundra miljoner kunnat stanna i föreningen. Det var så stora förändringar och riggade upphandlingar att det lätt hade kunnat upptäckas.

Fredrik Eklöf vill också se uppstramningar i reglerna för den ekonomiska förvaltningen som en förening anlitar.

– Vår förvaltare menar att de har reagerat på det skedda. Men de gjorde ingenting effektivt för att stoppa det, utan släppte tvärtom igenom en hel del. De har hävdat att de har tystnadsplikt gentemot styrelsen. Men det är ju egentligen inte styrelsen som är uppdragsgivare, utan hela föreningen. Då vore det rimligt att om det uppstår misstankar om oegentligheter så borde de ha informationsplikt gentemot medlemmarna, Fredrik Eklöf.

Det är en faktor som han tror är viktig för att underlätta engagemanget i föreningen. En avgörande faktor som också Fastighetsägarna pekar på i sin rapport.

Trots allt så ser det tämligen bra ut för föreningen i dagsläget.

– Rekommendationen var att vi skulle höja avgifterna med 20 procent och sen med 10 procent för varje år. Det hade varit fruktansvärt dåligt för värdena på lägenheterna. Men vi gjorde bedömningen att vi skulle kunna sänka kostnaderna med tio procent redan första året för den nya styrelsen, säger Fredrik Eklöf.

Och det lyckades. I slutet av året visade det sig att föreningen hade pengar över för att kunna amortera.

– Den viktigaste åtgärden var att vi sa upp alla avtal och omförhandlade. Fastighetsägarnas rapport handlar om ekonomisk brottslighet. Och det är naturligtvis illa att det är så utbrett. Men efter att ha gått igenom alla fakturor och avtal, så kan jag konstatera hur föreningar blir blåsta på en massa pengar bara för att man inte kollar fakturor och avtal ordentligt, säger Fredrik Eklöf.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]