[ Annons ]

Publicerat 23 september, 2015

Stadstrender sedda utifrån

Det har fått mig att fundera lite över vilka trender vi egentligen kan se i Sverige idag. Är de globala eller specifika för just Sverige? Svaret vet jag faktiskt inte förrän jag har diskuterat saken på konferensen. Men jag tror mig ha kunnat identifiera tre centrala trender: 1. Revitalisering av staden. Det pågår en kraftig […]

Det har fått mig att fundera lite över vilka trender vi egentligen kan se i Sverige idag. Är de globala eller specifika för just Sverige? Svaret vet jag faktiskt inte förrän jag har diskuterat saken på konferensen. Men jag tror mig ha kunnat identifiera tre centrala trender:

[ Annons ]

1. Revitalisering av staden. Det pågår en kraftig omstrukturering av våra städer. Gamla industrier tjänar inte längre sitt syfte och därmed kan mark i attraktiva lägen frigöras för nya användningsområden. Överallt anläggs parker, promenadstråk, restauranger, kulturbyggnader och bostäder längs med vattenlägen där industrier tidigare huserade. Vi ser även ett stort fokus på förtätning och utveckling av stadskvalitetet i centrumområden.

Sveriges städer är i de flesta fall mycket glesa och bilberoendet är utbrett. Det handlar absolut inte bara om storstäderna, snarare mer om de mindre städerna där många bor i kringliggande områden och behöver bilen för alla transporter. Samtidigt driver en stark opinion på för bilfria stads-miljöer och cykellobbyn tar stor plats i debatten.

2. Medskapande medborgare. Medborgardialog och gemensamt skapande av staden är ett ledmotiv för dagens stadsutveckling. Vad som främst driver på är utvecklingen inom sociala medier, där kunskap lätt kan spridas och diskussion enkelt och snabbt kan omvandlas till opinion.

Idag kräver människor stor delaktighet i utvecklingen och omvandlingen av det gemensamma rum som staden är. Co-creation eller samskapande är nyckelord för den som vill nå framgång i stadsutvecklingsprojekt idag.

3. Nästa steg hänger i luften. Det senaste decenniet har förståelsen ökat för betydelsen av samverkan kring stadsutveckling. Organisationer som Svenska Stadskärnor har förtjänstfullt drivit på. Men samverkansmodellen kan inte överleva utan att utvecklas. Därför ser vi idag en ny samverkansmodell ta form kring städernas kvällsekonomi i projekt som Purple Flag. En annan diskussion är om det är dags att införa en lagstiftning som ger stöd för mer kraftfulla BIDs (Business Improvement Districs) i Sverige, där alla parter efter majoritetsbeslut måste vara med och betala för utvecklingsarbete i när-området som gynnar helheten.

Vad av detta som är särskilda trender för oss i Sverige och vad som är del av en global utveckling låter jag vara osagt tills jag har prövat mina tankar i den internationella panelen.

Rudolf Antoni
Vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Rudolf listar:

Welcome refugees
De senaste veckorna har vi efter att ha bevittnat de fruktansvärda bilderna en i grunden mycket positiv vändning i opinionen när det gäller flyktingmottagandet i Sverige. Jag känner mig stolt över att återigen vara del i en humanitär stormakt. Alla kan bidra med någonting.

Hyresförhandlingarna
Hyresrättens ställning är hotad. Det visar en av våra senaste rapporter. Genom att gå mot mer marknadsmässiga hyror, baserade på människors värdering av läge, standard och förvaltningskvalitet, tar vi långsiktigt ansvar för hyresrätten.

Ideologiska klyftan vidgas
Jag ser med glädje att vissa av allianspartierna svarar upp mot regeringens bostadspolitik. Det är bra att vi får se lite ideologi i bostadspolitiken igen. I en tid då alla trängs i mitten gynnas bara extrema åsikter.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]