[ Annons ]

Regeringen miljardsatsar på stadsmiljöavtal som ska medfinansiera lokala och regionala kollektivtrafikprojekt. Syftet är fler hållbara transporter i städer och att öppna upp för nya lägen som i dag inte anses vara lönsamma att bygga på.
Publicerat 8 januari, 2015

Stadsmiljöavtal ska skapa fler attraktiva lägen

Regeringen miljardsatsar på stadsmiljöavtal som ska medfinansiera lokala och regionala kollektivtrafikprojekt. Syftet är fler hållbara transporter i städer och att öppna upp för nya lägen som i dag inte anses vara lönsamma att bygga på.

Trafikverket får i uppdrag att i samråd med Boverket ta fram riktlinjer för så kallade stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer. En satsning på två miljarder kronor fram till 2018.

[ Annons ]

Syftet är, förutom fler hållbara transporter i städer, att en utbyggd kollektivtrafik ska öppna upp för nya lägen som i dag inte anses vara lönsamma att bygga på.
– Dagens regeringsbeslut är ett avgörande steg framåt för att skapa attraktiva områden för ökat bostadsbyggande och för förbättrad miljö och effektivare kollektivtrafik i städer runt om i Sverige. Det innebär att kommuner och regioner kan satsa på nya, innovativa lösningar för kollektivtrafik och hållbara transporter som annars inte skulle bli av, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Stadsmiljöavtalen innebär att regioner och kommuner kommer att kunna söka statlig medfinansiering med upp till 50 procent för lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik. Det gäller projekt som ökar andelen kollektivtrafik och ger bättre förutsättningar för cyklister och gångtrafikanter. Även ny teknik kan testas för att kunna ingå i framtidens transportlösningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]