Den extrainsatta bussen kommer att kallas Ursviksbussen och få beteckningen 504Y.
Publicerat 14 augusti, 2018

Stadsbyggnadsprojekt satsar på egen busslinje

Under en testperiod kommer en extrainsatt buss att underlätta för Ursviksbor att ta sig till tunnelbanan. Ett initiativ som bekostas av stadsbyggnadsprojektet i Ursvik.

I det nya bostadsområdet Stora Ursvik, Sundbyberg, har det hittills flyttat in lite över 6 000 invånare. Det ska bli upp emot 20 000 när området är färdigutvecklat omkring år 2026. Om tre år kommer tvärbanans Kistagren att trafikera området. Fram till dess trafikeras Ursvik av SL-bussar. Busstrafiken har utökats över tid, men många Ursviksbor har uttryckt behov av att lättare kunna ta sig till och från Hallonbergens t-bana framför allt på helgkvällar.

[ Annons ]

Därför bekostar Stadsbyggnadsprojektet i Ursvik – bestående av Stora Ursviks KB, Bonava, Förvaltaren, HSB och Sundbybergs stad – under en testperiod en inhyrd extrabuss.

– Vi utvecklar Ursvik så att det ska vara riktigt bra att bo här, både idag och i framtiden. Här skapas en modern stadsdel med omtanke om människor och miljö, där man enkelt ska kunna klara sig utan egen bil. Cykelmöjligheterna är väl utbyggda, här finns bl.a. bilpool och om ett par år kommer tvärbanan. SL har utökat busstrafiken i rusningstid och på dagarna, men vi vet att många Ursviksbor fortfarande tycker att det är lite knepigt att ta sig hem på helgkvällar ibland, säger Robert Thorstenson, vd på Stora Ursviks KB

Den extrainsatta bussen kommer att rulla mellan 23 augusti och 13 oktober. Efter testperioden ska försöket utvärderas och då tas beslut om en eventuell fortsättning.

Men finns det inte en risk att landstingspolitiker börjar utgå från att fastighetsägare själva ska bekosta infrastruktur som egentligen är det allmännas uppgift?

– Vi har såklart pratat om det. Men jag ser ingen egentlig risk i det här fallet. Vi har aldrig sagt att det är garanterat att vi fortsätter. Ursvik ökar med ungefär 1000 personer per år, och då ligger det i SL:s eget intresse att bygga ut och förstärka kollektivtrafiken och det har man också gjort, säger Robert Thorstenson.

Han betonar att initiativet handlar just om att fylla den lucka i infrastrukturen som täpps till när området är fullt inflyttat och då också tvärbanan är utbyggd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]