[ Annons ]

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor
Publicerat 14 september, 2018

Stadsbyggnadspriser utdelade i Malmö

Malmö stad har tilldelat Stadsbyggnadspriset till Hyllievångskolan under Stadsbyggandets dag. Samtidigt delades även priset Gröna lansen ut till fastigheten Klyvaren 3 för sitt klimatsmarta energisystem.

Stadsbyggnadspriset tilldelas för att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Hyllievångskolan tilldelades priset med motiveringen att de ”på ett självklart vis förenar en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner”. Bakom projektet står Liljewall arkitekter som ritat byggnaden åt Malmö stad.

[ Annons ]

– Ekologisk hållbarhet genomsyrar byggnaden, skolgården är en naturupplevelse och eleverna kan följa den förnybara energins väg från sol till läsplatta, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Hyllievångskolan visar att arkitektur kan ta sig många olika uttryck och former. Byggnaden rymmer många viktiga pedagogiska funktioner och kommunicerar tydligt att skolor är viktiga för staden och malmöborna. Hyllievångskolans stabila tegelfasad ger karaktär åt gaturummet och den mjukare baksidan mot söder skapar en lekfull och fin utemiljö, säger stadsarkitekt Ingemar Gråhamn.

Sedan 2001 delas även Gröna Lansen ut av staden för att uppmärksamma miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande. Årets pris gick till fastigheten Klyvaren 3, i Västra hamnen i Malmö, som van till följd av byggnadens mycket låga energiförbrukning. Fastigheten ritades av Link Arkitektur och byggherre var vita Örn.

– Huset kombinerar innovativa system som ger hållbara valmöjligheter för dem som ska använda bostäderna och lokalerna, säger Märta Stenevi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]