Bild: A&P Arkitektkontor AB
Publicerat 1 november, 2017

Stadsarkivet i Liljeholmen får nya lokaler

Stockholms Stad har fått i uppdrag att utveckla nya lokaler för Stadsarkivet. BTH Bygg vann upphandlingen.

De nya lokalerna på Liljeholmskajen kommer vara inrymda i en fastighet som dels är bildad av en nybyggd bostadsfastighet och dels av lokaler i en berganläggning som JM AB nyligen har byggt om och sanerat. Lokalerna kommer möjliggöra förvaring av arkivmaterial långsiktigt och tryggt. Utöver arkiv för handlingar kommer filialen också omfatta kontor, forskarplatser, hörsal och mötesrum.

[ Annons ]

– Det är spännande att BTH Bygg får vara med i utvecklingen av Stockholms Stad och Stadsarkivet. Det är ett unikt projekt som ställer stora krav på BTH Bygg som entreprenör vad gäller logistik och planering. Det är dessutom roligt att kunna medverka till att befintliga lokaler som bergrummet tas till vara och utvecklas till en värdefull lokal för arkivering men som även ger plats för annan verksamhet, säger Mattias Gretzer ansvarig affärschef på BTH Bygg i ett pressmeddelande.

Stadsarkivet Liljeholmen planeras att öppna årsskiftet 2018/2019.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]