Publicerat 14 juni, 2021

Stabilt svenskt finanssystem men finns flera risker på sikt – Finansiella stabilitetsrådets protokoll

Det svenska finanssystemet har med hjälp av stödåtgärderna klarat sig relativt väl under coronapandemin och en större finanskris har kunnat undvikas.

Kreditförsörjningen har upprätthållits och storbankerna är fortsatt lönsamma med små kreditförluster. Med det sagt finns det ett antal risker för landets finansiella stabilitet på sikt, framgår det av senaste protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 4 juni.

”Utvecklingen på bostadsmarknaden är oroande och hushållens skulder växer, vilket gör att det finns anledning att utvärdera åtgärder som minskar riskerna. Därtill diskuterades risker i den kommersiella fastighetssektorn, hur den påverkats av pandemin, och vad detta innebär för riskerna i banksystemet. Vidare konstaterades att tillgångspriser har stigit i snabb takt med höga aktievärderingar och låga riskpremier, vilket kan skapa turbulens om priserna skulle falla”, står det.

Det framgår också att rådet diskuterade cybersäkerheten och behovet av att myndigheter förstärker samarbetet för att klara av cyberhot som hotar den finansiella stabiliteten.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]