Bild på byggnaden "Diagram of a Dream"
Invigning av "Diagram of a Dream" av Mehdi Ghadyanloo, under bo- och samhällsexpo i Vallastaden. I området har på kort tid 40 aktörer byggt 1 000 nya bostäder. Foto: Ida Gyulai.
Publicerat 24 november, 2017

Stabilt på slätten

Linköpings fastighetsmarknad är fortsatt stabil. Det finns ett stort behov av bostäder och till viss del nya kontorsytor.

Kontor | Kontorsmarknaden är relativt stabil i Linköping med något stigande hyresnivåer för kontorslokaler. Efterfrågan på profilskapande och effektiva kontor ökar. Nyproduktionen av kontor har dock varit låg under senaste åren. Enbart ett fåtal projekt har tillskapat nya kontorsytor i centrala Linköping, genom förtätning och utbyggnad.

[ Annons ]

I den nybyggda Vallastaden, intill Mjärdevi och universitetsområdet, har även en del kontorsytor producerats. I Kallerstad har BoTrygg under 2015 uppfört cirka 9 000 kvadratmeter lokaler för företagshotell, kontor och utbildning i samband med Kallerstad Arena. Ytorna är fördelade på två torn i arenans södra del. Under 2017 fortsätter arbetet med ytterligare två torn vid den norra delen.

Handel | Linköping har två A-lägen för handel, dels de mest centrala delarna samt externhandelsområdet Tornby längs med E4. Centrumhandeln har klarat sig relativt bra trots konkurrens från e- och externhandeln och visade under 2015 en ökning av omsättningen med 5,4 procent.

Bostäder | Linköping har ett fortsatt stort behov av bostäder och nyproduktionen har under året varit hög. Under 2016 färdigställdes cirka 2 100 nya bostäder, men antalet påbörjade projekt sjönk något jämfört med året innan. Den höga utbyggnadstakten väntas fortsätta under 2017.

Under september månad har kommunen anordnat Sveriges största bo- och samhällsexpo i Vallastaden. I området, som ligger intill universitetsområdet och Mjärdevi, har på kort tid 40 aktörer byggt 1 000 nya bostäder.

Under våren har Heimstaden klivit in som en av de största aktörerna på bostadsmarknaden efter sitt förvärv från Stångåstaden. Beståndet bestod av drygt 60 000 kvadratmeter fördelat på 1 088 lägenheter, delvis även studentbostäder. Heimstaden förvärvade även byggrätter i samma transaktion om cirka 27 000 kvadratmeter bta och förväntas under kommande år även bli en aktör av nyproduktion.

Investeringsmarknad | Få transaktioner med kommersiella fastig­heter har gjorts i år. Heimstadens portföljaffär innan sommaren hade dock stort genomslag. I Tornby har en del externhandelsfastigheter bytt ägare med SPP och Svenska Handelsfastigheter som tagare.

Under 2016 skedde flera transaktioner inom olika segment. Den absolut största var Inteas förvärv av Garnisonen som till stor del består av kontorslokaler om drygt 80 000 kvadratmeter med en stor andel offentliga hyresgäster.

Både Lansa Fastigheter, som ägs av delar inom Länsförsäkringsgruppen, och Willhem förvärvade nyproducerade hyresrätter i Linköping.

Slutsats | Det goda kommunikationsläget och förutsättningarna för näringslivet skapar incitament för en fortsatt stark befolkningstillväxt vilket talar för en stabil utveckling av fastighetsmarknaden.

Att nya nationella aktörer ger sig in på investerarmarknaden i kommunen talar för att fler får upp ögonen för regionen och framförallt Linköping.

Petter Öhman,

NAI Svefa

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]