[ Annons ]

Uppåt för både hyresintäkter och driftnetto tillsammans med ett resultat för perioden på 350 (290) miljoner kronor. Hemsö stärker också sin närvaro i Tyskland med förvärvet av ett nybyggt äldreboende för 127 miljoner kronor.
Publicerat 2 september, 2013

Stabilt första halvår för Hemsö

Uppåt för både hyresintäkter och driftnetto tillsammans med ett resultat för perioden på 350 (290) miljoner kronor. Hemsö stärker också sin närvaro i Tyskland med förvärvet av ett nybyggt äldreboende för 127 miljoner kronor.

Hemsö, som äger och förvaltar lokaler för samhällsservice, rapporterade för årets första halvår ett resultat där hyresintäkterna ökade med 4,2 procent till 958 miljoner kronor (919) tillsammans med ett driftnetto som i sin tur ökade med 0,8 procent till 660 miljoner kronor (655).

[ Annons ]

Friskoleoperatören JB Education, som försattes i konkurs i juni, var tidigare en av Hemsös  hyresgäster på sju orter. I en kommentar till rapporten säger vd Per Berggren att hyresvärdet för friskolans avtal står för mindre än 1 procent av det totala hyresvärdet och att hyresavtalen i de allra flesta fall kommer att överlåtas till andra skoloperatörer. Den sammantagna effekten av JB Educations konkurs kommer därför inte att påverka Hemsös resultat i någon större utsträckning, enligt Per Berggren.

Under sommaren har Hemsö även gjort en del affärstransaktioner. För att stärka sin position i Tyskland förvärvades under juni ytterligare ett äldreboende, i Offenbach am Main nära Frankfurt, för 127 miljoner kronor. I juli aviserade Hemsö också förvärvet av totalt 14 samhällsfastigheter från Region Gotland och GotlandsHem.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]