[ Annons ]

Göteborg är landets bästa logistikläge. För närvarande finns 11 procent av landets totala lager-stock i Göteborgsregionen. Under 2020 beräknas cirka 187 000 av landets totalt 580 000 kvadratmeter tillkommande logistikytor att uppföras i Göteborgsregionen. Foto: Göteborgs Hamn
Publicerat 27 maj, 2020

Stabilisering i Göteborg

Fastighetssektorn i Göteborg har haft en stark utveckling de senaste åren, inte minst för bostäder. Men med corona räknar Svefa med en viss avmattning och stabilisering på marknaden.

Lager/logistik | Göteborg har av tidningen Intelligent Logistik för nittonde året i rad rankats som landets bästa logistikläge. Göteborgs hamn tillsammans med den hamnnära järnvägslogistiken spelar här en viktig roll. För närvarande finns 11 procent av landets totala lagerstock i Göteborgs-regionen.

Kontor | Göteborgs kontorsmarknad har varit mycket stark de senaste åren med rekordhöga hyresnivåer och rekordlåg vakans. Nyproduktion går för närvarande på högvarv och tidigare projekt har blivit fullt uthyrda innan färdigställande. Till och med år 2023 väntas flera stora kontorsprojekt, motsvarande en total volym om över 300 000 kvadratmeter färdigställas, i områden som Gårda, Lindholmen, Masthugget och vid Lilla Bommen.

[ Annons ]

Det är i detta tidiga skede svårt att förutse coronakrisens effekter på kontorssegmentet, men det bedöms utan tvivel finnas risk att den hittills positiva hyresutvecklingen kommer stanna av.

Handel | Göteborgs mest attraktiva butiksläge har länge varit koncentrerat till stadskärnan från Nordstan, via Fredsgatan och Kungsgatan. Hyresnivåer i topplägen varierar inom ett brett intervall beroende på mikroläge och lokalstorlek. Utöver handeln i centrala Göteborg finns flera väletablerade handelsområden utanför centrum som Frölunda Torg, Backaplan och Sisjön, vilka naturligt konkurrerar med stadskärnan.

Masthuggskajen i centrala Göteborg beräknas vara klart 2026. Då med 1 300 bostäder och 150 000 kvadratmeter för handel och kontor. En halvö kommer också att skapas. Illustration: KUB arkitekter

Bostäder | Bostadsproduktionen i Göteborg har tagit rejäl fart. Under 2019 färdigställdes 4 357 bostäder, en kraftig ökning från tidigare år. Pågående nybyggnation uppgick vid årsskiftet till 8 178 bostäder. Trots det råder bostadsbrist och vakansen är obefintlig. Kommunen uppskattar ett årligt behov om 5 000 nya bostäder under en längre tid. Bostadsegmentet är det segment på marknaden som värderas med lägst risk och bedöms för närvarande klara sig bäst ur coronakrisen.

Investeringsmarknaden | Efterfrågan på samtliga delmarknader har de senaste åren varit god och ett starkt intresse har visat sig för fastigheter i primära och sekundära lägen. En toppnotering av försäljningar 2019 var en mindre fastighet på Kungsgatan, där H&M-ägda Arket är ensam hyresgäst. Den goda transaktionsaktiviteten har under 2019 visat på sjunkande direktavkastningskrav, främst för kontor och logistik.

Framöver väntas dock en stabilisering, eller risk för ökade direktavkastningskrav inom de mest riskfyllda segmenten, exempelvis handel. En ökande osäkerhet på investeringsmarknaden väntas sammantaget medföra ett svagare 2020.

Emma Erson,
Svefa

STOR EFTERFRÅGAN PÅ LOGISTIK

Castellum är en av de större kommersiella fastighetsägarna i Göteborg. Bolagets fastighetsvärden i staden är cirka 20 miljarder kronor. Mariette Hilmersson, vd på Region Väst i Castellum konstaterar att trycket (i alla fall innan coronapandemin) varit enormt stort inom framför allt logistik.

– Vi har sedan tidigare en logistikbyggnad i Hisingens logistikpark och har ytterligare en ny med 35 000 kvadratmeter yta under uppförande. När markområdet planlades trodde man att det skulle ta några år att fylla, men så blev det inte, fastigheterna hyrdes snabbt ut.

Castellum har även mark på Säve flygplats där planer finns för mer logistikyta och andra verksamheter.

– Ökad e-handel är en förklaring till det ökade behovet, men även att många ytor i Göteborg som inom Älvstaden där exempelvis Frihamnen ändrat karaktär och ska bli blandstad. Det har lett till att industrier och lager som funnits i dessa områden tvingats hitta nya lokaler längre ut från staden, säger Mariette Hilmersson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]