[ Annons ]

Catenas vd Andreas Philipsson säger att företagets verksamhet är fortsatt stabil under första halvåret 2013. Skillnaderna i resultat jämfört med motsvarande period i fjol beror främst på en ökning av fastighetsvärden.
Publicerat 9 augusti, 2013

Stabil utveckling för Catena

Catenas vd Andreas Philipsson säger att företagets verksamhet är fortsatt stabil under första halvåret 2013. Skillnaderna i resultat jämfört med motsvarande period i fjol beror främst på en ökning av fastighetsvärden.

Nu har även Catena presenterat sin delårsrapport där utvecklingen fortsätter att vara stabil.

[ Annons ]

”Verksamheten var fortsatt stabil under första halvåret. Skillnaderna i resultat jämfört med motsvarande period i fjol beror främst på en ökning av fastighetsvärden med drygt 34 Mkr under kvartalet. Den bedömda värdeökningen beror i allt väsentligt på reducerade riskfaktorer i takt med att våra planer steg för steg konkretiseras.” skriver Andreas Philipsson i vd-ordet i Catenas delårsrapport.

Vidare skriver han att Catenas detaljplan överklagades i början av året och avser befarat buller samt partikelhalter.
”Under kvartalet har vi verkat för att överklagandeprocessen ska löpa så smidigt som möjligt. Catena är inriktat på en stark miljöprofil för det nya Haga Norra. Vår ambition är att uppfylla samtliga krav för att säkra den bästa miljön. Baserat på de kontrollmätningar vi har gjort samt med de miljöhänsyn vi tar i detaljplanen, känner jag mig trygg med att vi kommer att klara gränsvärdena när utbyggnaden är klar.” skriver Andreas Philipsson.

  • Hyresintäkter 13,3 Mkr (13,3)
  • Rörelseresultat 43,0 Mkr (22,6)
  • Resultat före skatt 39,6 Mkr (17,9)
  • Resultat efter skatt 31,2 Mkr (13,3), motsvarande 2,70 kr/aktie (1,15)
  • Orealiserade värdeförändringar för fastigheter 34,3 Mkr (14,3)
  • Investeringar 0,7 Mkr (0,7)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]