Den svenska transaktionsvolymen var högre under första halvåret 2012 än under motsvarande period 2011. Fastigheter för 46 miljarder bytte ägare. Främst är det institutioner och pensionsbolag som svarat för huvuddelen av förvärven.
Publicerat 3 juli, 2012

Stabil transaktionsmarknad trots oron i euroområdet

Den svenska transaktionsvolymen var högre under första halvåret 2012 än under motsvarande period 2011. Fastigheter för 46 miljarder bytte ägare. Främst är det institutioner och pensionsbolag som svarat för huvuddelen av förvärven.

Enligt Newsecs senaste prognos är den svenska transaktionsmarknaden fortsatt stabil. Samtidigt säger analyser från Savills att marknaden är något avvaktande under 2012 andra kvartal på grund av en restriktiv kreditgivning.

[ Annons ]

– Marknaden för core fastigheter är fortsatt mycket stark samtidigt som bankernas fortsatta restriktiva kreditgivning negativt påverkar aktörer i behov av extern finansiering. En viss ljusning i transaktionsmarknaden syns visserligen i form av ett ökat intresse från value-add och opportunistiska investerare med stark kapitalbas som tillsammans med fastighetsbolagen ser möjligheter i det rådande marknadsläget , säger Johan Bernström, Transaktionschef, Savills.

I rapporten från Savills påpekar det att investerarnas fokus fortfarande är de tre storstadsregionerna.

Under 2009-2010 var kontorsfastigheter investerarnas fokusområde. Men nu, enligt Newsec, har det intresset svalnat och istället är bostadsfastigheter mest eftertraktade. Under första halvåret av 2012 stod bostadsfastigheter för största andelen av transaktionsvolymen.

Bedömningen att årets transaktionsvolym kommer att hamna nära fjolårets kvarstår. Det skulle innebära transaktioner värda ungefär 85 miljarder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]