[ Annons ]

Enlig Atrium Ljungbergs delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014 ser resultatutvecklingen stabil ut. Nytt för i år är första kontorsfastigheten utanför Stockholm i samband med förvärvet av fastigheten Dimman i Malmö.
Publicerat 15 april, 2014

Stabil resultatutveckling för Atrium Ljungberg

Enlig Atrium Ljungbergs delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014 ser resultatutvecklingen stabil ut. Nytt för i år är första kontorsfastigheten utanför Stockholm i samband med förvärvet av fastigheten Dimman i Malmö.

Prognosen för 2014 uppgår oförändrat till 800 miljoner kronor för resultat före värdeförändring, enligt vd Ingalill Berglund.

[ Annons ]

Under 2013 förvärvades inga fastigheter under det första kvartalet, däremot gjorde Atrium Ljungberg flera stora fastighetsförvärv för 620 miljoner kronor under 2014 års första tre månader.
När det gäller investeringar i egna fastigheter ligger siffrorna under de tre första månaderna på 185 miljoner kronor, vilket är betydligt mindre än förra årets 320 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 562 miljoner kronor varav hyresintäkter ökade till 495 miljoner kronor, jämfört med förra året var samma siffror 579 miljoner kronor respektive 488 miljoner kronor för hyresintäkter. Uthyrningsgraden ligger på 95 procent inklusive projektfastigheter.

Periodens resultat uppgick till 16,9 miljoner kronor jämfört med 241,8 vilket motsvarar 0,13 kr/aktie. Första kvartalet 2013 var aktievärdet 1,86/aktie.

– Vi har en stabil resultatutveckling och hög aktivitet i våra affärer. Driftöverskottet ökar med 8 procent och resultat före värdeförändringar och skatt ökar med närmare 12 procent. Genom förvärvet av Dimman 11 i Malmö tar vi ett nytt steg in på Malmömarknaden, för första gången med ett kontorsläge utanför Stockholm. Vi fortsätter arbetet med att skapa nya affärsmöjligheter och har ett bra utgångsläge för resten av året, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]