En ny hyresbonus och kommunala hyresgarantier kan uppmuntra fastighetsägare att hyra ut lägenheter till personer med svag ekonomi. Det tror Gabriel Wikström, förbundsordförande i SSU, som nu hoppas att Stefan Löfven ska lyfta in förslaget i Socialdemokraternas valplattform.
Publicerat 30 januari, 2014

SSU vill införa hyresbonus till fastighetsägare

En ny hyresbonus och kommunala hyresgarantier kan uppmuntra fastighetsägare att hyra ut lägenheter till personer med svag ekonomi. Det tror Gabriel Wikström, förbundsordförande i SSU, som nu hoppas att Stefan Löfven ska lyfta in förslaget i Socialdemokraternas valplattform.

Gabriel Wikström, förbundsordförande i SSU, är övertygad om att bostadsbristen blir en av årets stora valfrågor. Om en dryg månad kommer ungdomsförbundet att presentera slutsatserna av en egen bostadsutredning som påbörjades under förra året.

[ Annons ]

SSU:s arbete har utmynnat i tre huvudsakliga förslag på hur man vill förändra bostadspolitiken. Ett av förslagen är att införa en hyresbonus till fastighetsägare som väljer att hyra ut lägenheter till personer med svag ekonomi.
–?Värdar som hyr ut till dem ska få en bonus mot att de sänker hyran i motsvarande grad, säger Gabriel Wikström till tidningen Sydsvenskan.

Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige, konstaterar att förslaget bygger på samma princip som det bostadspolitiskt laddade begreppet social housing, men välkomnar initiativet från SSU.

– I valet mellan ett konsumtionsstöd direkt till de hushåll som berörs och ett riktat företagsstöd har de valt det senare. Vad som fungerar bäst, hur olika varianter eventuellt kan kombineras och hur uppenbara utmaningar ska hanteras behöver diskuteras utan mentala låsningar på förhand. I det avseendet är SSU:s förslag välkommet, säger Martin Lindvall.

SSU vill också återinföra fastighetsskatten, minska reavinstskatten och successivt minska ränteavdragen efter dansk modell. Tanken bakom en kommunal hyresgaranti är att hyresvärden ska minska sin kreditrisk genom att istället låta kommunen driva in obetalda hyror från de som inte uppnår värdens inkomstkrav.

Förhoppningen är att partiledaren Stefan Löfven väljer att ta med SSU:s förslag i partiets plattform inför valet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]