Publicerat 19 november, 2020

SSM:s oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt budet från Amasten

Den oberoende budkommittén i fastighetsbolaget SSM rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera uppköpserbjudandet från Amasten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Amasten erbjuder egna aktier och premien är 8,9 procent sett till SSM-aktiens sista stängningskurs före offentliggörandet av budet.

I sin rekommendation av budet uppger kommittén att fördelarna med att acceptera erbjudandet överväger trots att det inte fullt ut bedöms reflektera bolagets långsiktiga värdepotential.

”Gällande erbjudandet noterar kommittén att budpremien är lägre än i många andra publika bud och anser att erbjudandet ur ett finansiellt perspektiv inte nödvändigtvis reflekterar SSM:s tillväxtmöjligheter fullt ut. På lång sikt bedömer kommittén SSMs möjlighet för en positiv utveckling och värdetillväxt som självständigt bolag som goda. Kommittén ser också på sikt en värdepotential i aktien som överstiger vederlaget i erbjudandet. Framtiden är dock alltid förknippad med osäkerhet och kommittén anser att det vore positivt för bolaget att ett långsiktigt och finansiellt starkt fastighetsbolag blir ägare till SSM. Amasten har varit en bidragande faktor till SSMs positiva utveckling under de senaste kvartalen och kommittén bedömer Amasten, med en starkare balansräkning än SSM och bättre tillgång till kapitalmarknaden, som en ägare med goda förutsättningar att utveckla verksamheten”, skriver kommittén i sitt utlåtande.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]