Publicerat 27 augusti, 2020

SSM ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet – god aptit i Stockholmsregionen

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till rörelsevinst.

Omsättningen steg 167,6 procent till 54,6 miljoner kronor (20,4).

Rörelseresultatet blev 3,0 miljoner kronor (-26,3), med en rörelsemarginal på 5,5 procent.

Resultatet före skatt var 1,8 miljoner kronor (-25,4).

Resultatet efter skatt blev 1,8 miljoner kronor (-25,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (-0,65).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -79,3 miljoner kronor (-34,3).

Bolagets vd Mattias Lundgren skriver i en kommentar att sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19.

"Sommarmånaderna har visat på en god aptit vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen. Dock finns det fortsatt en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad", förmedlar bolagschefen.

SSM, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning54,620,4167,6%
Rörelseresultat3,0-26,3
Rörelsemarginal5,5%
Resultat före skatt1,8-25,4
Nettoresultat1,8-25,5
Resultat per aktie, kronor0,03-0,65
Kassaflöde från löpande verksamhet-79,3-34,3

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]