Publicerat 14 maj, 2020

SSM minskar förlusten i första kvartalet

Bostadsutvecklaren SSM redovisar högre omsättning och en mindre förlust under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 217,5 procent till 48,9 miljoner kronor (15,4).

Bruttovinsten blev 4,2 miljoner kronor (5,0), med en bruttovinstmarginal på 8,6 procent (32,5).

Rörelseresultatet blev 0,8 miljoner kronor (-12,4), med en rörelsemarginal på 1,6 procent.

Resultatet före skatt var -8,5 miljoner kronor (-20,4).

Resultatet efter skatt blev -8,5 miljoner kronor (-19,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (-0,51).

"SSM har idag en projektportfölj som ger god möjlighet till framtida värdeskapande och en stärkt finansiell ställning. Betydelsen av stabilitet i såväl projekt som finanser har blivit ännu tydligare när pandemin covid-19 slog till med kraft i mars 2020. Framdriften av SSM:s projekt under produktion har inte påverkats i någon större utsträckning under det första kvartalet eller perioden därefter", säger vd Mattias Lundgren.

Däremot har bolaget fått tydliga indikationer på en försvagad marknad efter kvartalsutgången.

"Som en konsekvens av att covid-19 påverkat marknadsförutsättningarna avser SSM att införa korttidsarbete i delar av bolaget", säger SSM-chefen.

SSM, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning48,915,4217,5%
Bruttoresultat4,25,0-16,0%
Bruttoresultatmarginal8,6%32,5%
Rörelseresultat0,8-12,4
Rörelsemarginal1,6%
Resultat före skatt-8,5-20,4
Nettoresultat-8,5-19,9
Resultat per aktie, kronor-0,22-0,51

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]