Publicerat 16 september, 2021

SPPCs resultat ökar under första halvåret

Ryska fastighetsbolaget SPPC ökade resultatet under det första halvåret 2021 jämfört med samma period i fjol.

Intäkterna uppgick till 10,6 miljoner kronor (13,0), en minskning med 18,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 4,9 miljoner kronor (7,0), en minskning med 30 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 3,6 miljoner kronor (-3,6). Resultat per aktie hamnade på 0,37 kronor (-0,55).

Resultatet har påverkats positivt av en förstärkning av rubeln med 6 procent mot den svenska kronan. Mot jämförelseperioden har dock rubeln minskat med 19 procent. Uthyrningsgraden är 96 procent (96).

"Under halvåret har situationen med covid-pandemin förbättrats för kontorssektorn då fler och fler återvänder till sina arbetsplatser från att till stor del ha jobbat på distans. För detalj handeln och restaurangbranschen i synnerhet har läget varit fortsatt ansträngt", skriver vd Mats Hultén i rapporten.

SPPC, MkrH1-2021H1-2020Förändring
Hyresintäkter10,613,0-18,5%
Driftöverskott4,97,0-30,0%
Resultat före skatt3,6-3,6
Resultat per aktie, kronor0,37-0,55

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]