Publicerat 10 mars, 2021

SPPC vände till förlust under andra halvåret efter försvagad rubel och valutaförluster

Fastighetsbolaget St Petersburg Property Company, SPPC, redovisar minskande nettoresultat under andra halvåret 2020 jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 10,7 miljoner kronor (14,6), en minskning med 26,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 4,7 miljoner kronor (7,1), en minskning med 33,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var -38,5 miljoner kronor (2,0). Bolaget drabbades av en valutakursförlust om -43,3 miljoner kronor på grund av en kraftigt försvagad rubel.

Resultatet efter skatt blev -38,9 miljoner kronor (0,5).

Resultat per aktie hamnade på -6,27 kronor (0,08).

I utdelning föreslås 1,2 kronor (1,2).

Likvida medel uppgick till 24,8 miljoner kronor (21,9).

Vd:n Mats Hultén uppger att ryska stödåtgärder drabbat bolaget negativt på grund av erfordrade hyresuppskov samtidigt som moms fortfarande var tvunget att bli inbetalt på de obetalda hyrorna.

Hyresgraden uppgick till 97 procent (98).

"Det gångna årets globala kris orsakad av Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar. I Ryssland stängde under viss tid många arbetsplatser på myndigheternas anmodan och de som kunde arbetade hemifrån. Många hyresgästers förmåga och vilja att betala hyra sjönk", kommenterar företagsledaren

SPPC, MkrH2 2020H2 2019Förändring
Hyresintäkter10,714,6-26,7%
Driftöverskott4,77,1-33,8%
Resultat före skatt-38,52,0
Nettoresultat-38,90,5
Resultat per aktie, kronor-6,270,08
Likvida medel24,821,913,2%
Utdelning per aktie, kronor1,21,20,0%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]