[ Annons ]

Mitt i det kunskapsintensiva Lindholmen Science Park i Göteborg planerar Eklandia att uppföra Blenda – en helt ny, miljöklassad kontorsfastighet. Huset är tänkt att bli sex våningar högt, med en fasad av glas och stå inflyttningsklart nästa höst.
Publicerat 25 mars, 2015

Spektakulärt och energieffektivt på Lindholmen

Mitt i det kunskapsintensiva Lindholmen Science Park i Göteborg planerar Eklandia att uppföra Blenda – en helt ny, miljöklassad kontorsfastighet. Huset är tänkt att bli sex våningar högt, med en fasad av glas och stå inflyttningsklart nästa höst.

Flera av Sveriges mest framstående företag inom bland annat IT, fordonsutveckling, media och design finns representerade på Lindholmen, liksom Chalmers och Göteborgs universitet. I området planerar nu Eklandia uppbyggnaden av sitt nya kontorshus Blenda, som kommer att bestå av cirka 9000 kvadratmeter och sex våningar med en glasfasad som öppnar upp byggnaden mot vattnet. Beräknad inflyttning är oktober 2016.

[ Annons ]

Byggnaden kommer att utföras med två källarvåningar under mark och grundläggningen sker fyra meter under den normala vattennivån i Göta Älv.

– Det är ett mycket roligt uppdrag med hög ambitionsnivå inom byggnadens kvaliteter och miljöprofil. Samtidigt finns det utmaningar att ta hänsyn till – stora vattentryck och djupa schakter mellan befintliga byggnader och kajkonstruktioner ger utmaningar i att lösa grundläggning, källare och spontkonstruktion, säger Johan Ström, uppdragsansvarig på COWI.

Arkitekt är Liljewall Arkitekter.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]