[ Annons ]

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ligger sedan flera år tillbaka på låg nivå. Därför beslutade regeringen under torsdagen beslutade att ge Stockholms Läns Landsting i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i alla kommuner i Stockholms län.
Publicerat 7 juni, 2012

Specifika insatser för att öka bostadsbyggandet i Stockholm

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen ligger sedan flera år tillbaka på låg nivå. Därför beslutade regeringen under torsdagen beslutade att ge Stockholms Läns Landsting i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i alla kommuner i Stockholms län.

– Situationen på bostadsmarknaden i Stockholmsregionen är ett stort problem. Vi har en snabb befolkningsökning och ett stort behov av bostäder, ändå byggs det inte tillnärmelsevis så mycket som det skulle behövas. Bristen på bostäder riskerar att skada den ekonomiska tillväxten i regionen, och det är extra allvarligt med tanke på den stora betydelse som Stockholmsregionen har för tillväxten i landet som helhet, säger bostadsminister Stefan Attefall.

[ Annons ]

Nu menar bostadsministern att det behövs specifika insatser i den här regionen och regeringen ska se till att varje kommun och andra aktörer tar sitt ansvar. För att komma fram till vad dessa insatser ska vara tar regeringen därför beslutet att tillsätta en utredning.

Under åren 2000 till 2009 har länets befolkning ökat med en kvarts miljon personer och samtidigt har enbart 80 000 bostäder färdigställts skriver socialdepartementet i ett pressmeddelande. Enligt prognoser beräknas folkmängden i regionen öka med 35 000 personer per år vilket är högre vad den nuvarande planeringen av nya bostäder bygger på.

Landstingets uppdrag att undersöka fråga ska redovisas senast den 30 november 2012. Samtidigt ger regeringen även Boverket i uppdrag att årligen följa upp bostadsbyggandet i länets kommuner.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]