Publicerat 14 juli, 2022

Specialfastigheter minskade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Specialfastigheter, som fokuserar på allt från kriminalfastigheter till domstolsbyggnader, redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 556 miljoner kronor (544), en ökning med 2,2 procent mot föregående år. Totala intäkter var 604 miljoner kronor (587).

Förvaltningsresultatet uppgick till 309 miljoner kronor (390), en minskning med 20,8 procent mot föregående år.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 160 miljoner kronor (-87). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 77 miljoner kronor (13).

Resultatet efter skatt blev 433 miljoner kronor (307), en ökning med 41,0 procent mot föregående år.

"Vi ser en fortsatt ökning av priser på byggmaterial och med vår stora projektvolym börjar dessa priser slå igenom på våra produktionskostnader. Det pågår ett intensivt arbete med att göra smarta inköp till våra projekt för att se till att vi har den resursförsörjning som behövs. Vi måste fokusera både på tidplaner och ekonomi för att inte prisuppgångarna ska påverka kundernas investeringsutrymme och vår lönsamhet", säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheter, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Hyresintäkter5565442,2%
Förvaltningsresultat309390-20,8%
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat160-87
Värdeförändringar derivat, orealiserat7713492,3%
Nettoresultat43330741,0%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]