– Vi ser risker med frånluftsventilation och att den inte uppfyller Boverkets byggregler med krav på termiskt klimat. Det finns risk för kallras och drag, säger Britta Permats, vd för Svensk Ventilation. Foto: Petter Cohen
Publicerat 9 maj, 2017

Spara inte på hälsan

Ett alltför stort fokus på energibesparing kan riskera de boendes inneklimat. Det anser Britta Permats som är vd för branschorganisationen Svensk Ventilation.

FTX-ventilation, alltså tilluft- och frånluftsventilation med värmeåtervinning, anses vara den bästa för inomhusklimatet. Genom att tilluften förvärms och filtreras, bidrar tekniken till en bättre och renare luft. Men Britta Permats, vd för Svensk Ventilation, menar att den bästa ventilationstekniken tillämpas allt för lite vid renovering av bostäder.

[ Annons ]

Att välja FTX vid renovering är inte någon självklarhet idag. Denna slutsats dras av Svensk Ventilation i rapporten ”Redo att växla upp”, som belyser renovering av miljonprogramshus och inomhusklimatet. I rapporten uppges att var tredje fastighetsägare inom allmännyttan inte har genomfört några ventilationsåtgärder alls, och endast var tredje har installerat FTX-system.

Britta Permats tycker att fastighetsägare som nöjer sig att renovera med FX (frånluftsventilation med värmepump) lägger ribban för lågt, vilket kan gå ut över inomhusklimat och kan ge hälsorisker.

50 % av flerbostadshusen klarar inte byggreglernas krav på luftomsättning.

– Vi vill utgå från människors behov. Vi ser risker med frånluftsventilation och att den inte uppfyller Boverkets byggregler med krav på termiskt klimat. Det finns risk för kallras och drag, säger Britta Permats.

Hon tillägger att även brukarnas beteende kan försämra luftomsättningen i FX-hus. Som exempel tar hon föräldrar som sover med öppet sovrumsfönster. Då blir uteluftflödet nära noll i barnens sovrum om deras fönster är stängt.

– Det är alltså ett riskmoment med enbart frånluft, understryker Britta Permats och fortsätter:

– Vi vet att många hus idag inte uppfyller kraven på luftomsättning, säger hon och hänvisar till en rapport från Boverket där det konstateras att 80 procent av småhusen inte klarar byggreglernas krav på luftomsättning. Siffran för flerbostadshusen ligger på cirka 50 procent.

Britta Permats anser att många fastighetsägare lagt för stor tonvikt på energieffektiviseringen.

– Då tänker man inte på inomhusklimat.

De högre kostnaderna för FTX, i jämförelse med FX, gör att fastighetsägare tvekar att välja den tekniken. Inte oväntat efterlyser hon bättre ekonomiska incitament för att få igång renovering och energieffektivisering. I rapporten kritiserar Svensk Ventilation regeringens renoveringsstöd. Man menar att energieffektivisering inte genomförs i tillräcklig omfattning, och att stödet inte leder till att nödvändiga ventilationsåtgärder blir av, eftersom god inomhusluft inte är villkorat i stödet.

– Till näringsdepartementet har vi poängterat att det är av yttersta vikt att stödet har utvärderingskrav på bra inomhusmiljö. Vi har även i en debattartikel framfört att inomhusmiljön bör följas upp med exempelvis en boendeenkät.

Fortsatt utveckling av teknik och installationsmetoder kan vässa FTX i förhållande till alternativen, menar Britta Permats.

– Vi har inte nått vägs ände vad gäller installationskostnader. Tack vare en teknikupphandling finns det enklare lösningar för tilluftskanaler. De finns från flera olika leverantörer. Vad jag vet har man kunnat komma ner till 45 000 kronor per lägenhet som billigast för FTX vid renoveringar.

För närvarande känner ventilationsbranschen av en mycket hög efterfrågan och har brist på arbetskraft. Det drabbar såklart även kunderna.

– Jag hör ju talas om projekt som skjuts upp. Beställare får inte in tillräckligt med anbud. Branschen behöver fler utbildningsplatser.

Och den höga efterfrågan pressar upp kostnaderna för kunderna?

– Visst, det finns helt klart en risk för ökade priser, som det brukar vara vid högkonjunktur. När det saknas folk pressar det upp löner som i sin tur pressar byggpriserna.

Vad finns det för lösningar på arbetskraftsbristen?

– Vi och organisationen Plåt- och Ventföretagen är eniga om att det ska finnas en ventilationsmontörsutbildning inom vvs- och fastighetsprogrammet. Det kan bli jättebra jobb bland annat för nyanlända när utbildningen även finns på yrkesvux. Men det tar två år innan utbildningen kan starta enligt Skolverket, så det tar några år innan vi kan se några effekter.

Hon nämner också att IUC (Installatörernas Utbildningscentrum) till hösten ska starta en utbildning för ventilationsmontörer. Men går det inte att locka hit installationsföretag från utlandet?

– Tillgången till utländsk arbetskraft är beroende av den ekonomiska utvecklingen i de länder som de kommer ifrån. Jag ser en risk att tillgången till utländsk arbetskraft minskar framöver, med växande efterfrågan i andra länder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]