[ Annons ]

Publicerat 18 december, 2014

Spår in i framtiden

Många som utbildar sig och påbörjar karriärer i de snabbt växande svenska storstäderna kan tänka sig att resa en bra bit för det ideala boendet. Varje enskild arbetsmarknadsregion sträcker sig över ett allt större område och resulterar i tung pendeltrafik. Det ställer högre krav på infrastrukturen. Men genom att förtäta och öka bostadsbeståndet kan man […]

Många som utbildar sig och påbörjar karriärer i de snabbt växande svenska storstäderna kan tänka sig att resa en bra bit för det ideala boendet. Varje enskild arbetsmarknadsregion sträcker sig över ett allt större område och resulterar i tung pendeltrafik. Det ställer högre krav på infrastrukturen.

[ Annons ]

Men genom att förtäta och öka bostadsbeståndet kan man minska onödig pendlingsbelastning på trafiklederna. Samtidigt kan flödet av människor och varor till, från och genom regionen gynnas genom att bygga ut järn- och motorvägar.

Infrastruktur binder samman landet. Det bästa sättet att flytta en stad är genom infrastruktur. Genom satsningar på järnväg och motorvägsutbyggnad har du möjlighet att koppla upp en svag region mot en starkare. Det skapar omedelbart helt andra marknadsförutsättningar, ekonomiskt underlag och investeringsmöjligheter.

Genom satsningar på järnväg och motorvägsutbyggnad har du möjlighet att koppla upp en svag region mot en starkare.

Rörlighet till och från samt inom en region är tätt sammanlänkat med dess produktivitet och innovationsgrad. Med ny infrastruktur ökar följdinvesteringar i bostäder och kommersiella fastigheter.

I skrivande stund är jag nyss hemkommen efter två dagar i Karlstad. För Fastighetsägarnas räkning medverkade jag på miljöpartiets kommun- och landstingsdagar. Jag berättade om det arbete som vi dragit igång tillsammans med Sveriges Byggindustrier.

Det handlar om att verka för en ny snabbtågssträckning mellan Stockholm och Oslo via Västerås, Örebro och Karlstad. Längs denna sträckning finns mer än en tredjedel av Sveriges och Norges sammanlagda befolkning, 40 procent av vårt samlade BNP och nära hälften av våra universitet och högskolor. Detta skulle skapa stora samhällsekonomiska vinster och en ny dynamisk nordisk region.

En tågresa är fyra gånger mer energieffektiv än en bilresa och nio gånger mer energieffektiv än en flygresa. Det sker idag ungefär 1,4 miljoner flygresor per år mellan Stockholm och Oslo. Gränspendlingen mellan Sverige och Norge är nästan lika stor som gränspendlingen mellan Danmark och Sverige över Öresund.

Sverige investerar mer i Norge än i Finland och Danmark tillsammans. Det finns med andra ord en enorm potential till klimatsmart tillväxt. På så sätt kan vi också säkra fastighetsvärdena längs tågsträckningen.

Detta är bara ett av många viktiga infrastrukturprojekt. Väl fungerande kommunikationer med tåg-, bil- och båttrafik och en mångfald av flygförbindelser till internationella knutpunkter skapar nödvändiga förutsättningar för såväl regional tillväxt som internationell handel och turism.

En förkortad restid genom väl avvägda trafikflöden kring våra städer kombinerat med en väl utbyggd kollektivtrafik sparar både tid och pengar för individen och minskar i förlängningen skadorna på miljön. Därför är dessa satsningar inte bara bra för tillväxten och flödet av människor. De är en förutsättning för vår gemensamma framtid.

Rudolf Antoni
vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR

Rudolfs lista
Peka-finger-kaos. Det politiska läge som har uppstått i den svenska rikspolitiken är djupt bekymrande. Samtidigt som det krävs ett block­överskridande samarbete för att rå på bostadsbristen läggs all kraft och energi på att gräva skyttegravar och peka finger åt varandra.

Segregationsfrågan. Den behandlas i min mening ofta felaktigt. Problemet är inte att människor med samma ursprung bor på ett visst ställe. Problemet är utanförskapet, att de inte får det utbildningsstöd de behöver och inte kommer in på arbetsmarknaden.

Fokus på stadsutveckling. Allt fler krafter i såväl politik som näringsliv engagerar sig i utvecklingen av våra gemensamma ytor i staden. Under 2015 släpper vi därför en ny bok vid namn ”Attraktiva stråk och platser – en guide för städer med ambitioner”. Det ska bli roligt att se hur den tas emot.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]