Publicerat 18 december, 2015

Spaning 2016 – Detta kommer vi att prata om

Året som har gått har bjudit på många spännande händelser. Det bäddar för ett intensivt fastighetsår även 2016. Drabbas fastighetsmarknaden av ett prisfall? Kommer vi kunna erbjuda bostäder till alla nyanlända flyktingar? Hur kommer digitaliseringen påverka oss? Här är fyra röster vi kommer höra mer av nästa år.

Finansmarknaden

[ Annons ]

Annika Winsth, Chefekonom Nordea:

”Sverige kommer vara fortsatt intressant”

Under flera år har vi upplevt en kraftig uppgång på fastighetsmarknaden. Nu finns en oro att 2016 kan bli ett dåligt år. Dock finns det mycket som pekar på motsatsen…

Petter_25112015_0104

…tror Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

– Om man ser på frågan ur ett makroekonomiskt perspektiv så ser det positivt ut för fastighetsmarknaden. Räntenivån är låg, inflationen låg och vi ser en gynnsam utveckling av sysselsättningen.

Dock anser hon att vi har haft en fördelaktig marknad i många år och att det under en längre tid varit möjligt till goda förtjänster.

– Någon gång når vi ju vägs ände. Frågan är när det sker. Det kan man ju tyvärr inte svara på i förhand.

Hon poängterar också skillnaden på marknaden för kontor och för retail. Där man kan se en mer optimistisk framtid för kontorsfastigheter.

– Retail utsätts för större utmaningar. Ligger man i ett lite sämre läge kan det bli tufft.

Den positiva marknadsutvecklingen har lockat hit utländska investerare. Historiskt har det varit ett typiskt mönster sent i cykeln.

– Utländska investerare är här så länge Sverige är attraktivt jämfört med andra länder. Jag är ingen expert på fastighetsmarknaden i andra länder, men jag tror ändå Sverige är fortsatt intressant med den makrobild vi målar upp.

Att det finns en oro för att avkastningskraven på fastighetsmarknaden har drivits ned och att risken för prisfall är stor tycker Annika Winsth är positivt.

– Det är en sund oro och jag anser att det är bra att marknaden drar öronen åt sig. Det hade varit mer oroväckande om det gått obemärkt förbi.

Flyktingfrågan

Ziah Safari, Sveriges ensamkommande förenings riksförbund:

”För ensamkommande ungdomar är det tufft”

I slutet av året har bristen på asylboenden varit ett hett samtalsämne. Nästa år blir det ett större fokus på hur nyanlända ska kunna komma ut på den ordinarie bostadsmarknaden…

_V9A1270

…vilket kommer bli ett allt större problem anser Ziah Safari, ordförande för Sveriges ensamkommandes förening riksförbund. 2009 kom han till Sverige från Afghanistan och bor idag med sina föräldrar i en lägenhet i Umeå.

– Jag skulle gärna ha en egen lägenhet men har hittills inte tillräckligt många ködagar i bostadskön. Men jag har tur som har min familj här nu.

Han berättar att många flyktingar kommer hit ensamma utan något skyddsnät. De flesta är mellan 14 och 17 år. De får hjälp med boende av kommunen tills de är 21 år, sen ska de klara sig själva.

– Det är tufft att hitta boende som svensk. Men de flesta har ändå en familj att vända sig till. Många har också stått i bostadskö länge och har ett kontaktnät. För ensamkommande ungdomar blir det ännu tuffare. De har ingen familj här och inte tillräckligt med ködagar. Hur ska de få ett boende?

– Många som jag möter tvingas bo hemma hos vänner. Det blir en stor oro. De vet inte var de ska sova nästa vecka eller samma kväll. Brist på boende kan till och med innebära att man tvingas tacka nej till jobb.

Ziah Safari tycker politikerna och kommunerna måste prioritera frågan högre. Utöver att fler lägenheter borde byggas tycker han också att det borde skapas fler urvalsgrupper i bostadsköerna, exempelvis 20 procent av alla lägenheter borde gå till personer som nyligen fått uppehållstillstånd och som saknar boende.

– Boende och jobb är grunden till att etablera sig i samhället.

Digitaliseringen

Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad:

”Det krävs gemensamma kraftsamlingar”

Digitalisering är ett av de mest diskuterade ämnena i branschen och kommer vara det även under 2016…

Petter_25112015_0145

…och under året går diskussionerna även över i handling. Ett tydligt exempel på det är Smart Built Environment, ett program för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Olle Samuelson på IQ Samhällsbyggnad är ansvarig för programmet.

– Den här typen av digitala satsningar behövs verkligen. Vi har jobbat med de här frågorna länge men givet att vi inte har haft musklerna har det varit svårt.

Smart Built Environment hoppas kunna bana väg för branschens kliv in en digital värld.

Målet är att minska sektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

– Samhällsbyggande är väldigt brett och har många olika målgrupper. Det skär dessutom genom olika verksamheter, kommuner och myndigheter, säger Olle Samuelson.

Han menar att det försvårar det digitala arbetet.

– Men genom den här typen av innovationsprogram kan vi få en helhetsbild som vi inte tidigare haft.

Hur ska då branschen hantera digitaliseringens framfart under det kommande året?

– Det kommer inte att gå utan gemensamma kraftsamlingar eftersom det är så ohyggligt många företag som måste samarbeta. Ska vi göra större förändringar än att bara slipa lite på delleveranserna så måste vi gemensamt titta på hur vi kan omorganisera branschen.

Smart Built Environment drar igång under januari 2016.

Bostadskrisen

Viktor Barth-Kron, journalist:

”En ny syn på vad som är tänkbart boende”

Media kommer lägga ett allt större fokus på fastighetsfrågor i allmänhet och på bostadskrisen i synnerhet…

Petter_25112015_0062

…och förhoppningsvis blir 2016 året då vi faktiskt kommer uppleva lösningar på problemet. Det menar Viktor Barth-Kron, journalist på Dagens Nyheter.

– Vi har sett en utveckling under ett par år där bostadsfrågan har gått från att inte riktigt fått plats i media till att bli en av de frågor som diskuteras allra mest.

Han tror att den flyktinginvandring vi just nu upplever kommer sätta ljuset på frågan allt mer.

– Plötsligt kommer det 100 000 människor som behöver ett boende. Vart ska de ta vägen? Om kommunerna inte lyckas trolla fram hundratusentals nya bostäder under jullovet så kommer detta stå högst upp på agendan i januari.

Viktor Barth-Kron tror därför att bostadsfrågan blir en av de viktigaste politiska frågorna under 2016. Han är även övertygad om att standardkraven kommer sänkas och att vi kommer få se en mängd okonventionella lösningar.

– Jag tror vi kommer uppleva ett stort kliv neråt när det kommer till standarden. Den kommer behövas sänkas över hela linjen för att det ska gå ihop. Vi kommer få en helt ny syn på vad som är ett tänkbart boende.

Men det är inte bara storstäderna som berörs. Även mindre städer runt om i landet kommer känna av bostadskrisen allt mer.

Viktor Barth-Kron är också övertygad om att det kommunala planmonopolet kommer utsättas för press.

– Vi kommer se en större diskussion om var ansvaret ska ligga, och det kommunala planmonopolet kommer definitivt utmanas i den frågan.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]