Anna Breman, chefsekonom, Swedbank.
Publicerat 2 juni, 2017

”Solpanelerna lyser med sin frånvaro i heta Tucson”

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, ser en stor potential för ökad solenergi i Sverige vilket kan leda till både ny teknologi, fler jobbtillfällen och en ökad ekonomisk tillväxt.

I tre år, mellan 2008–2010 bodde jag i Tucson som ligger i södra Arizona nära gränsen mot Mexico. Tucson åtnjuter cirka 350 soldagar per år. Det är torrt ökenlandskap och hemtrakten för de magnifika sagurao-kaktusarna. Kort sagt, ett område som gjort för solpaneler, men när jag bodde där lyste solpanelerna med sin frånvaro. Gas var den huvudsakliga energikällan i hemmen med energikrävande luftkonditionering som kylde husen under sommarmånaderna, då temperaturen regelbundet överstiger 40 grader.

[ Annons ]

Men nu sker en snabb ökning i investeringar i förnyelsebar energi, något som påverkar arbetsmarknader, tillväxt och inflation. De senaste åren har solel ökat kraftigt i USA – under 2016 ökade kapaciteten med 95 procent. Mellan 2010 och 2016 har antalet anställda i solenergisektorn i USA ökat med 180 procent och har nu fler personer anställda än inom de traditionella fossila sektorerna. Detta är en följd av ett kraftigt globalt prisfall på runt 80 procent på solpaneler de senaste sex åren.

På flera håll i världen har priserna på förnyelsebar energi fallit så fort att det blivit konkurrenskraftigt med fossila bränslen utan subventioner. Globalt väntas investeringar i sol- och vindkraft öka med hela 6 500 miljarder dollar fram till 2040 enligt Bloomberg New Energy Finance.

Alla vet att förnyelsebar energi är nödvändig för att bromsa den globala uppvärmningen, men den är även positiv för global tillväxt då investeringar bidrar till nya jobb. Fallande elpriser gynnar både konsumenter och företag som ser sin köpkraft öka, vilket i sin tur kan leda till starkare ekonomisk utveckling. Självklart är denna omvandling inte utan hinder, det är i första hand lagringsmöjligheterna som fortfarande är begränsade.

Fallande elpriser gynnar både konsumenter och företag

Låga marginalkostnader för förnyelsebar energi som trycker ner energipriserna minskar också incitament för företag att ta de stora investeringskostnader som krävs för att bygga ut kapaciteten.

I USA hotas nu utvecklingen av Trump-administrationen. Presidenten har avskaffat Obamas Clean Power Plan, han har öppnat upp för de kontroversiella Keystone och Dakota oljepipelines, samt underlättat möjligheterna att utvinna gas och olja. På kort sikt kan det leda till att utbyggnaden av förnyelsebar energi i USA avstannar. I ett globalt perspektiv är jag mer optimistisk. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och drivs av andra länder, bland annat Kina.

Listat 

Theresa May
Spelar högt spel med nyval i Storbritannien 8 juni.

Macron
Behöver framgång i franska parlamentsvalen för att leverera på högt ställda förväntningar.

Skolavslutning
Den närmar sig – årets finaste tid.

I Sverige står sol fortfarande för en försvinnande liten del av elproduktionen. Det finns potential för solenergi att öka även i vårt solfattiga land. Även fastighetsbranschen har stora möjligheter att bidra till att Sverige fortsätter gå mot lägre utsläpp av växthusgaser.

Genom klimatsmarta byggnader, användning av förnyelsebar energi och investeringar i moderna eldrivna transportmedel kan vi fortfarande nå stora nedskärningar i utsläpp.

Det är tyvärr en väl spridd myt att lägre utsläpp av växthusgaser också leder till sämre ekonomisk tillväxt – det har vi inte minst i Sverige motbevisat. Allt fler, även i USA, har insett att klimatomställning och ekonomisk tillväxt inte är motsatsförhållanden. Tvärtom kan de behov av klimatsmarta investeringar som världen behöver bidra till en våg av ny teknologi och fler jobbtillfällen. När jag åker tillbaka till Tuscon förväntar jag mig att få se betydligt fler solpaneler än vad som fanns när jag lämnade i december 2010.

 

Anna Breman
chefsekonom på Swedbank 

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]