Foto: Signalisten.
Publicerat 12 maj, 2020

Solna får fler hyresrätter

Centrala Solna får 80 nya hyresrätter samt ett LSS-boende. Detta efter att kommunstyrelsen godkänt en principöverenskommelse mellan Solna stad och bostadsstiftelsen Signalisten.

Projektet gäller en utveckling av fastigheten Turkosen 1. En fjärdedel av de nya lägenheterna får fyra rum och kök, eller större.

[ Annons ]

– En bra blandning av bostäder behövs i en stad med tillväxt och hållbar utveckling. Därför är det mycket positivt att vi nu kan skapa fler hyresrätter i Solna, med varierande storlekar för både singelhushåll och flerbarnsfamiljer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Signalisten står för samtliga kostnader för utredning och projektering för arbetet med detaljplan, och innebär samtidigt ett bidrag till Solna stads medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad genom Solna

– Med det centrala läget och närhet till både kollektivtrafik, service och grönområden är utvecklingen av kvarteret Turkosen ett bra exempel på resurseffektiv och hållbar stadsutveckling, säger Magnus Nilsson, styrelseordförande på Signalisten.

Befintliga byggnader som rivs innehåller en vårdcentral, som flyttas till andra lokaler inom kvarteret, och ett bad, som inte kommer att ersättas på grund av omfattande renoveringsbehov. Varken lokaler för Seniorträffen eller de senior- och handikapplägenheter som finns i kvarteret påverkas av projektet. Byggnadsnämnden får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]