Anna Mellström, Sollentunahem. Foto: Jenny Lagerqvist
Publicerat 6 december, 2022

Sollentunahem tar hårdare grepp mot olämpliga hyresgäster

Sollentunahem vill få bort olämpliga hyresgäster som missköter sin relation med hyresvärden genom bland annat olovlig andrahandsuthyrning och hot.

Hittills i år har Sollentunahem återtagit 114 olovligt uthyrda lägenheter. Genom att skärpa uthyrningspolicyn tar man ytterligare ett steg i sitt arbete med att öka tryggheten för sina hyresgäster. De största förändringarna ligger i förhållningssättet till hyresgäster som missköter sin kontakt med Sollentunahem genom exempelvis olaga andrahandsuthyrning, vanvårdad eller övergiven lägenhet, hot eller trakasserier eller att medvetet lämna felaktiga uppgifter vid ansökan.

– Det är bra att uthyrningspolicyn ger oss möjlighet att vara ännu tydligare med att det inte är okej att hyra ut sin lägenhet olovligt i andra hand. Att veta vem man har som granne ökar upplevelsen av trygghet. Nu visar vi våra boende att vi fortsätter ta problemet med olovlig andrahandsuthyrning på allvar, kommenterar Sollentunahems vd Anna Mellström.

[ Annons ]

Det skärpta arbetssättet i den uppdaterade policyn innebär att sökande/hyresgäster med olämpligt uppträdande först får en skriftlig varning, och om uppträdandet upprepas förlorar man sina köpoäng och spärras i tre år från att söka lägenhet hos Sollentunahem.

Detta blir ett komplement till dagens arbetssätt där Sollentunahems utredare tillsammans med andra medarbetare jobbar medvetet och strukturerat för att hitta olovligt uthyrda lägenheter för att säkerställa att det bara är behöriga och lämpliga hyresgäster i fastigheterna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]