Nu har kommunfullmäktige i Sollentuna beslutat sig för att köpa två egna vindkraftverk. En upphandling har pågått under en tid men nu kommer beslutet att genomföras.
Publicerat 18 oktober, 2012

Sollentuna satsar på vindkraft

Nu har kommunfullmäktige i Sollentuna beslutat sig för att köpa två egna vindkraftverk. En upphandling har pågått under en tid men nu kommer beslutet att genomföras.

Sollentuna Energi har haft uppdrag att undersöka möjligheten att investera i vindkraft utifrån ekonomiska, juridiska och tekniska perspektiv. Nu har man kommit fram till att det är lönsamt för kommunen och kommer att investera i två vindkraft verk. Elen från vindkraften kommer främst att gå till att täcka kommunens egna behov.

[ Annons ]

– Efter ett långt förberedelsearbete känns det nu roligt att beslutet är fattat så vi kan påbörja ett genomförande. Vi tror mycket på vindkraft och ett samägande med kommunen, säger Gösta Söderkvist, VD på Sollentuna Energi.

Målet är att vindkraftverken ska kunna tas i drift 2014. Var exakt de kommer att vara belägna är ännu inte beslutat. Sollentuna kommun kommer att äga vindkraftverken tillsammans med Sollentuna Energi och Sollentunahem.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]