[ Annons ]

Linbana kan bli den nya kollektivtrafiklösningen. Sollentuna kommun har i alla fall bestämt sig för att gå vidare med planerna på en linbana mellan Häggvik och Väsjön.
Publicerat 12 februari, 2014

Sollentuna planerar för linbana

Linbana kan bli den nya kollektivtrafiklösningen. Sollentuna kommun har i alla fall bestämt sig för att gå vidare med planerna på en linbana mellan Häggvik och Väsjön.

Igår fick kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för ett framtida linbanesystem i Sollentuna. I en förstudie har man studerat möjligheten att trafikera den nya stadsdelen Väsjön med linbana till och från Häggviks pendeltågsstation.

[ Annons ]

De fördelar man hoppas uppnå är hög framkomlighet och kort restid för resenärerna. Andra fördelar med linbana är att det går fort att bygga, har liten påverkan när det gäller luft och buller, tar lite mark i anspråk och är ekonomiskt fördelaktigt.

– Linbanan blir ett bra alternativ för att kollektivt ta sig till det nya området som nu växer fram vid Väsjön. Linbanan ger också nya förutsättningar för den fortsatta planläggningen, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]