Med solkartan kan kommuner, företag och privatpersoner beräkna potentialen som finns i en hel stadsdel eller på enskilda byggnader.
Publicerat 16 juni, 2016

Solkarta ska få fler att investera i solenergi

WSP tar på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län fram en solkarta över den årliga solinstrålningen på samtliga hustak i 21 kommuner i Storstockholm samt Håbo kommun. Syftet är att öka intresset för investeringar i solenergi.

– Med solkartan kan kommuner, företag och privatpersoner beräkna potentialen som finns i en hel stadsdel eller på enskilda byggnader. På så sätt kan placeringen av anläggningar för solenergi optimeras. WSP har tidigare framställt solkartor för Umeå och Vellinge kommuner men metoden kan tillämpas i alla kommuner där nödvändig data görs tillgänglig, säger Duncan McConnachie, uppdragsansvarig på WSP, i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Resultatet kommer att presenteras i en klickbar solkarta med ett georeferat färgraster som visar total årlig solinstrålning med en kontinuerlig färgskala från blått (låg solinstrålning) till rött (hög solinstrålning).

Med solkartans hjälp kan användarna dessutom beräkna en förväntad årlig solelproduktion genom att ange systemverkningsgrad och area för installerad takyta.

Datainsamlingen av underlaget från samtliga berörda kommuner pågår i nuläget. Projektet beräknas vara klart oktober 2016.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]