[ Annons ]

Solceller på byggnaden Sing Sings tak vid KTH:s campus i Stockholm. Foto: Akademisk Hus
Publicerat 18 oktober, 2021

Solceller ska göra KTH mer hållbart

Akademiska Hus satsar på solcellsanläggningar vid KTH:s campus i Stockholm. Investeringarna är en del i det statliga företagets arbete för att nå sina klimatmål.

Den senaste tiden har Akademiska Hus investerat i flera solcellsanläggningar i Stockholmsområdet. Nyligen fick Karolinska Institutets campus i Solna sex solcellsanläggningar. Sedan tidigare har Kungliga Tekniska Högskolans, KTH:s, campus på Östermalm i Stockholm solceller vid byggnader som tillhör Försvarshögskolan och ABE-skolan. Nu får KTH:s område ytterligare sex solcellsanläggningar.

– De sex nya anläggningarna som vi nu driftsätter på KTH campus täcker tillsammans en yta på 1 400 kvadratmeter och producerar 220 000 kWh miljövänlig el varje år. Sedan tidigare har vi även solceller på ytterligare två byggnader, ABE-skolan och Försvarshögskolan, vilket gör att vi totalt kommer att producera 335 000 kWh solenergi per år på KTH:s campusområde, säger Magnus Öhrman, gruppchef energi och teknik hos Akademiska Hus.

[ Annons ]

Kan hela KTH:s campus drivas med grön el nu?
– Nej, hela KTH:s campus drivs inte med grön energi, men satsningen på de nya solcellsanläggningarna är en av flera hållbara insatser som vi har gjort på campusområdet. Stort fokus har lagts på det kontinuerliga energiarbetet och då vi bland annat har förbättrat styrningen av dragskåpsventilation och optimerat våra värmeåtervinningssystem. Sammantaget har insatserna bidragit till att vi har nära halverat behovet av levererad energi på KTH:s campus mellan åren 2000 och 2021, säger Magnus Öhrman.


Statliga Akademiska Hus är en av landets största fastighetsägare, de äger och driver fastigheter vid landets universitet och högskolor. Enligt Magnus Öhrman är arbetet vid KTH en del av en större satsning som Akademiska Hus gör på solcellsanläggningar.  


– I dagsläget har Akademiska Hus 70 anläggningar i vårt fastighetsbestånd som årligen producerar 6 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Vi har flera nya anläggningar på gång och i detta nu pågår större installationer i bland annat Göteborg och Uppsala. Under de närmaste åren planerar vi att Akademiska Hus totala mängd solel ska uppgå till över 10 miljoner kWh per år, säger Magnus Öhrman.

Tidigare i år höjdes gränsen för skatt på el från egna solcellsanläggningar, är läget mer gynnsamt nu?
– Ja, det är naturligtvis positivt för oss som fastighetsägare att effektgränsen har höjts eftersom vi har flera stora takytor som vi nu kan nyttja än mer för större solcellsanläggningar, säger Magnus Öhrman.  

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]