Foto: Shutterstock
Publicerat 29 augusti, 2017

Solceller lönande investering för företag

I en ny pilotstudie har Energimyndigheten granskat lönsamheten i företags installation av solceller. Alla intervjuade bedömer att deras solcellsanläggningar är lönsamma.

Det är visserligen bara tio företag som har intervjuats, men Energimyndighetens experter bedömer att resultaten i hög grad är relevanta. Det nyckeltal som använts för att bedöma produktionskostnaden i rapporten Produktionskostnader för el från solceller i Sverige är vedertagna och har använts vid motsvarande undersökningar av andra tekniker för energiproduktion. Resultaten i undersökningen är rensade från subventioner.

[ Annons ]

– Vi har främst undersökt kostnaderna, men givetvis har alla velat tala om lönsamheten. Det är intressant att många, men inte alla, uppger att anläggningarna är lönsamma även utan bidrag. Det tyder på att vi befinner oss i en brytpunkt där solcellernas konkurrenskraft blir väldigt tydlig, säger Sara Grettve vid Energimyndigheten.

Studien visar en tydlig skillnad mellan villkoren för tak- och parkanläggningar. Av de intervjuade företagen har sex installerat solceller på taket och fyra byggt solcellsparker. En takanläggning handlar om att ersätta sina egna elinköp. Parkanläggning motsvarar mer konventionell elproduktion där man producerar för att sälja el på nätet. Studien visar att takanläggningar som byggs för att försörja den egna fastigheten med el är generellt sett mer lönsamma.

Ett av de intervjuade företagen är Amokabel som tillverkar energikablar.

– Vi räknar med att vi har betalat av vår investering inom sju till nio år. Vi får full kontroll över den högsta effektkostnaden och kan anpassa vår produktion efter den. Jag tror att detta kan vara en lönsam affär för fler tillverkningsindustrier, säger Jan Blad, styrelseordförande i företaget Amokabel som tillverkar energikablar.

Företaget är helt självförsörjande på el. Främst genom egna vind- och vattenkraftsanläggningar. Jan Blad menar att den stora vinsten ligger i att kunna förutse elkostnaden produktionen. Solcellerna bidrar med ett i sammanhanget blygsamt tillskott av el. Men inte desto mindre viktigt. Detta eftersom det ger en möjlighet att styra toppeffekten, den parameter som styr elnätskostnaden. Kostnaden för att överföra elen är i princip vad som återstår eftersom man är självförsörjande på el.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]