Hemfosa och Sagax gemensamma investeringsbolag Söderport har avyttrat en kontorsfastighet i Malmö som nu ska bli till bostäder.
Publicerat 28 april, 2016

Söderport säljer kontorsfastighet i Malmö

Hemfosa och Sagax gemensamma investeringsbolag Söderport har avyttrat en kontorsfastighet i Malmö som nu ska bli till bostäder.

Investeringsbolaget Söderport, vilket ägs till lika delar mellan Sagax och Hemfosa, har avyttrat fastigheten Kamelen 14 i Malmö. Fastigheten är idag bebyggd med 13 500 kvadratmeter kontors- och verksamhetslokaler. Fastigheten har varit vakant sedan oktober 2015 då Polisen lämnade lokalerna. Söderport har initierat framtagandet av en ny detaljplan som medger konvertering till bostäder. Detaljplanen har nu vunnit laga kraft.

[ Annons ]

Försäljningspriset uppgår till 170 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet. Köpare är Riksbyggen.

Fastigheten, som färdigställdes 1934, blev kortvarig i Söderports ägo. Den förvärvades i september från Kungsleden, som i sin tur ägde fastigheten i två år. Fastigheten frånträds under andra kvartalet 2016.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]