[ Annons ]

Foto:Shutterstock
Publicerat 26 november, 2020

”Social housing bör inte vara förstahandsalternativet”

Vi bör lära av Norge och Finland i arbetet för att minska hemlösheten. Det menar Eva Franzén och Hans Swärd i rapporten ”Hemlöshet i Norden”.

I samband med att Nordens välfärdscenter, en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor, släpper rapporten ”Hemlöshet i Norden” presenterar Eva Franzén, direktör Nordens välfärdscenter och Hans Swärd, seniorprofessor vid Socialhögskolan i Lund, på DN Debatt tre förslag som de menar skulle kunna minska hemlösheten i Sverige.

De pekar på hur Norge och Finland lyckats bättre med att minska hemlösheten och menar att Sverige borde lära av grannarna.

[ Annons ]

Deras tre förslag är i korthet:

1. Verka för ett bostadsbyggande som motsvarar befolkningsökningen med bostäder tillgängliga för alla.

2. Skapa långsiktiga statliga och kommunala strategier för att bekämpa hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. 

3. Hitta åtgärdssystem som har vetenskapligt stöd eller bygger på beprövad praktik.

Vad som dock inte nämns är att föregångslandet Finland har ett väl utvecklat system för social housing. Ett system som bland annat Liberalerna hämtat inspiration från i sitt förslag till en svensk modell.

När Fastighetstidningen ställer frågan till Hans Swärd betonar han att strukturen på de nordiska ländernas bostadsmarknader skiljer sig i en rad olika avseenden, vilket gör det svårt att jämföra länderna emellan.

– Vi har exempelvis varit olika generösa i vår flyktingpolitik. Och vi räknar olika. Sverige tar med grupper som är i risk att hamna vid sidan av bostadsmarknaden, vilket de andra nordiska länderna gör.

Men spelar det då inte stor roll att Finland har en modell för social housing?

Hans Swärd menar att den inte är oviktig, men enligt honom inte avgörande för att Finland lyckats åtgärda hemlöshetsproblematiken,

– De har haft modellen för social housing länge utan att för den skull komma tillrätta med hemlöshet. Det var när de  för ett antal år sedan började att jobba med nationella strategier mot hemlöshet som de fick ner siffrorna rejält.

Hans Swärd menar att den finska strategin mot hemlöshet inte är direkt kopplad till social housing.

– Det är lika mycket kopplat till bostadsbyggandet och tillgänglighet på bostadsmarknaden. Vad Finland gjort är att det byggt bostäder så att man nu har balans mellan tillgång och efterfrågan på bostäder. Det gör att man inte fått den prisökning på bostäder som vi haft, säger Hans Swärd.

Han vill egentligen inte ta ställning till en svensk modell för social housing. Men om man ska arbeta med det som ett inslag i välfärdspolitiken är det viktigt att välja en modell som inte ökar segregationen.

– Social housing inte oviktigt. Men byggandet än viktigare. Är det balans på bostadsmarknaden är det lättare för de utsatta grupperna att få ett boende utan att behöva utnyttja ett system för social housing. Om vi byggde för olika behov och plånböcker så skulle mycket av problemen lösa sig, säger Hans Swärd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]