Publicerat 17 oktober, 2017

Snöberedskap – vad säger kollektivavtalet?

Som fastighetsägare och entreprenör är det hög tid att börja planera för vintersäsongens bemanning när det gäller så kallad snöberedskap och kanske också arbete med snöröjning på tak.

I fastighetsbranschen är det vanligt att anställda har beredskapstid för snöröjning. Det innebär att medarbetaren ska vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid för att kunna jobba om det blir aktuellt. Bestämmelser om beredskapstid finns vanligtvis i ett kollektivavtal men det kan också finnas i det enskilda anställningsavtalet.

[ Annons ]

I Fastigos kollektivavtal finns två möjligheter att lösa behovet av snöröjning utanför ordinarie arbetstid, dels genom schemalagd beredskap, dels genom att beordra den anställde att arbeta övertid.

Susanne Svensson, Rådgivare och förhandlare, Fastigo.

Vid schemalagd beredskap utgår en beredskaps-ersättning som varierar beroende på om det är vardag, helg eller storhelg. För den faktiska tiden den anställde arbetar utgår också övertidsersättning.

När det gäller snöskottning på tak är det fastighetsägaren som ansvarar för att rätt säkerhetsanordningar finns på taket. Snöskottning från tak är alltid ett riskfyllt arbete som kräver speciella åtgärder. Arbetsgivare som låter anställda utföra snöskottning har arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen och ska göra en skriftlig risk­bedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (afs 2001:01 §8).

Bland annat måste arbetsgivaren se till att taket undersöks innan arbete påbörjas och att takets säkerhetsanordningar är i bra skick. Arbetsgivaren måste också informera medarbetarna om riskerna i arbetet och se till att de har kunskap och känne­dom om vad man ska tänka på för att undvika risker. Att det finns lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning är också arbetsgivarens ansvar.

Om det bara är fråga om snöröjning som ska utföras på tak så omfattas arbetet delvis av föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete (afs 1993:3). Det kräver dock inte att byggarbetsmiljösamordnare utses och inte heller behöver någon arbetsmiljöplan upprättas.

Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation är det självklara valet för arbetsgivare i fastighetsbranschen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i ledarskapet. Du hittar oss också på: Twitter: Fastigo_org | Facebook: Fastigo |  LinkedIn: Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]