[ Annons ]

Publicerat 13 november, 2015

Snöberedskap – vad innebär det?

Med vintern följer oftast snö. För många fastighetsägare och entreprenörer innebär det noggrann planering vad gäller företagets bemanning i den så kallade snöberedskapen. 

I flera jobb inom fastighetsbranschen förekommer det att anställda har beredskapstid. Med det menas att den anställde har förbundit sig att vara tillgänglig utanför den ordinarie arbetstiden för att vid behov infinna sig på arbetsplatsen. Oftast finns en tidsram inom vilken den anställde ska infinna sig. Den anställde ska kunna nås för att med kort varsel kunna infinna sig på arbetsplatsen och utföra arbete. Beredskapstiden ingår inte i ordinarie arbetstid och är vanligast bland fastighetsskötare samt hus- och kvartersvärdar.

[ Annons ]

Det finns ingen lag med bestämmelser som reglerar beredskapstid. Bestämmelserna finns istället vanligtvis i olika kollektivavtal, vilket är fallet inom fastighetsbranschen. Regleringen kan skilja mellan kollektivavtalen och även finnas i det enskilda anställningsavtalet.

För tid som den anställde är tillgänglig, men inte utför arbete åt arbetsgivaren, får den anställde så kallad beredskapsersättning. Bestämmelser om nivåer för beredskapsersättning regleras normalt alltid i kollektivavtalet och/eller i det enskilda anställningsavtalet.

För tid som den anställde rycker ut och arbetar under beredskapen betalar arbetsgivaren också övertidsersättning för de timmar som faktiskt arbete utförs.

Fastigo är en av de arbetsgivarorganisationer som har en särskild reglering vad gäller beredskapen inom fastighetsbranschen. I kollektivavtalen finns två möjligheter att lösa behovet av snöröjning utanför ordinarie arbetstid, dels genom beredskap som infaller enligt schema, dels genom att beordra arbetstagaren att arbeta övertid.

Vid beredskap som infaller enligt schema ska arbetsgivaren som lägst betala ut den beredskapsersättning som anges i avtalen. Ersättningen för beredskap som är förlagd under helger, fredag kväll till måndag morgon, är något högre. Särskild storhelgsersättning finns för vissa helger i Fastigos kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund.

Då arbetstagaren istället har blivit beordrad att arbeta övertid och utryckningen sker på det som kallas kvalificerad övertid, betalar arbetsgivare som tillhör Fastigo en så kallad utryckningsersättning, vilken motsvarar minst en procent av den lägsta lön som är aktuell i avtalet.

Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation är det självklara valet för arbetsgivare i fastighetsbranschen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och i ledarskapet. Du hittar oss också på: Twitter | Facebook | LinkedIn: under namnet Fastigo

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]