[ Annons ]

Syftet med förslaget är enligt finansminister Elisabeth Svantesson att öka den grundläggande tryggheten i samhället och motverka att felaktig folkbokföring utnyttjas för välfärdsbrottslighet.
Publicerat 2 november, 2023

Snart stopp för felaktig folkbokföring

Skatteverket ska införa en tjänst som ska meddela när någon försöker registrera sig på en annan persons adress.

Regeringen tar nu nya steg för att förbättra folkbokföringen, och har gett Skatteverket i uppdrag att införa den nya meddelartjänsten. Uppdraget ska redovisas senast den 5 augusti 2024.

– Många av våra system bygger på tillit. Vi har under lång tid varit naiva i det och det här borde ha gjorts för flera år sedan. Uppdraget är en liten del i en stor palett av åtgärder vi gör för att minska fel och fusk i folkbokföringen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

[ Annons ]

Uppdraget innebär att Skatteverket ska underrätta den person som är folkbokförd på en viss fastighet, och i förekommande fall lägenhet, om att en annan person har anmält flytt dit. Den redan folkbokförda personen ska sen kunna lämna synpunkter på flyttanmälan innan Skatteverket fattar ett beslut. Det bidrar till en ökad trygghet och en högre kvalitet på bosättningsuppgifter i folkbokföringen.

– Det är bra att denna ändring görs, eftersom felaktiga registreringar på senare år visat sig vara ett problem. Självklart ska var och en ha rätt att veta om någon vill registrera sig på din bostad, säger Martin Melin, skattepolitisk talesperson för Liberalerna. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]