Visualisering av U25 i Larsberg på Lidingö. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB
Publicerat 13 mars, 2018

Snabbväxande ungdomsbostäder på Lidingö

I ett elva våningar högt hus skapar bostadsbolaget John Mattson 74 nya hyreslägenheter för ungdomar. Här har man lyckats gå från planuppdrag till antagen detaljplan på mindre än ett år.

U25 kallas projektet med hyresrätter för ungdomar upp till 25 år i Larsberg på Lidingö. Den 12 mars tecknade fastighetsbolaget John Mattson avtal om totalentreprenad med Serneke.

[ Annons ]

– Vi är nöjda med att ingå avtal med Serneke och har goda erfarenheter av företaget sedan tidigare samarbete i Larsberg. Projektet har drivits som ett expressprojekt i tätt samarbete med Lidingö stad och vi ser nu fram emot ett framgångsrikt och spännande byggskede, säger Siv Malmgren, vd John Mattson Fastighets AB.

Även bygget ska gå snabbt. Ungdomsbostäderna väntas stå färdiga för inflytt under fjärde kvartalet 2019.

Thomas Enmark, projektchef på John Mattson, pekar på att man redan i ett tidigt skede samverkat med Serneke gjort att man från båda håll kunnat påverka projekteringen för att optimera produktionen.

– Löpande dialog med boende i området och övriga intressenter skapade dessutom ett intresse och en förståelse för projektet och gjorde att detaljplanen inte överklagades, säger Thomas Enmark.

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]