[ Annons ]

Jimmy Bengtsson, Vd, Veidekke Sverige, Anna Sander, huvudprojektledare Rosendal, Linus Johansson, vvd, Stockholmshem, Göran Cars, Professor i samhällsplanering, KTH. Foto: Susanna Sköld.
Publicerat 4 juli, 2017

Snabbt och långsiktigt byggande – går det?

Sverige har den snabbaste byggtakten sedan 1960-talet. Frågan är om vi bygger rätt? Det var utgångspunkten för IQ-samhällsbyggnads seminarium under Almedalsveckans tredje dag.

Digitaliseringen, en ökande befolkning och bristen på bostäder. Det är några av de samhällsutmaningar som bygg- och fastighetsbranschen står inför idag. Vi har en hög byggtakt med målet att lösa bostadskrisen, men klarar vi av att samtidigt skapa goda livsmiljöer för framtiden?

[ Annons ]

Göran Cars, professor i samhällsplanering på KTH, var en av paneldeltagarna som fick svara på den frågan. Han menar att vi måste bli bättre på att planera för smarta städer och inte enbart ägna oss åt förtätning.

– Vi måste bygga smarta städer som är anpassade efter hur vi vill bo, arbeta och transportera oss i framtiden. Mantrat är att vi ska bygga mycket, vilket ofta innebär förtätningar i våra städer. Där ser jag en risk för att vi kommer förtäta ihjäl viktiga kvalitéer som måste finnas i en stadsmiljö, säger Göran Cars.

Paneldeltagare på seminariet var även Anna Sander, huvudprojektledare för det nya området Rosendal i Uppsala. Hon uppmanade branschen att våga testa nya lösningar och koppla in forskningen på våra boendemiljöer nu när byggtakten är så pass hög.

– Det är nu vi måste våga testa nya lösningar för våra boendemiljöer och städer. Det är ett utmärkt tillfälle att koppla in forkningen och att tillfråga de boende vilka kvaliteer och lösningar som faktiskt efterfrågas. Vi måste passa på att lära oss det nu, säger Anna Sander.

Jimmy Bengtsson, vd för Veidekke Sverige, framhöll vikten av fungerande infrstrukturlösningar när vi planerar för nya bostäder.

– Det är viktigt att vi inte förtätar så mycket att infrastrukturen inte hänger med. Vi har ingen historia att lära oss av där. Därför är det en stor utmaning.

Göran Cars ansåg även att större krav bör ställas på kommunerna.

– Tittar vi på Sverigeförhandlingarna har de i diskussionerna om höghastighetsbanan villkorat bostadsbyggande. Det borde göras oftare. Historiskt sett har vi haft separata strukturer för infrastruktur och bostadsbyggande. Nu måste vi i planeringen av ny infrastruktur se till att också ställa krav på att kommunerna ska bygga bostäder.

Trots kritiken mot dagens bostadsbyggande fanns ett stort framtidshopp hos paneldeltagarna när de ombads att blicka framåt till 2030 och svara på vad vi kommer vara glada för att vi insett idag.

– Att vi redan 2017 i Almedalen insåg att den storskaliga segregationen kommer att leda till en förskräckelse. Vi måste se till att bygga blandade bostäder och producera bostäder för låginkomsttagande i alla områden. Så jäkla skönt att vi förstod det 2017, sa Göran Cars.

Linus Johansson, vice vd för Stockholmshem, trodde istället att vi kommer blicka tillbaka på 2017 som året då digitaliseringen tog plats på allvar.

– Jag tror att vi kommer vara glada för att vi 2017 förstod att vi måste plocka in artificiell intelligens i våra byggprocesser.

Anna Sander var nöjd över de samverkansprojekt som just nu växer fram.

– Efter fem-tio års prat om samverkan är 2017 året då vi faktiskt började göra saker på allvar i gemensamma projekt. Det tror jag att vi kommer att minnas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]