[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige
Publicerat 30 maj, 2016

”Smit inte från ansvaret för bostadspolitiken”

Marginella justeringar räcker inte för att lösa problemen på bostadsmarknaden. Det konstaterar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, som här förklarar varför man valde att lämna partsförhandlingarna med Sabo och Hyresgästföreningen.

När regeringen i början av januari bjöd in till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken var det med högt ställda förväntningar vi tog emot beskedet. Inte minst regeringens öppna attityd till att diskutera nya lösningar och oppositionens positiva bemötande signalerade såväl krisinsikt som en genuin vilja att hitta gemensamma lösningar för en bättre fungerande bostadsmarknad.

[ Annons ]

Statsministern Stefan Löfven skrev själv i den debattartikel som initierade samtalen att alla förslag som kan bidra till målet om fler bostäder ska diskuteras och att politiska låsningar måste läggas åt sidan: ”Låt oss debattera de enskilda förslagen, men vara överens om att målet är att tillgodose behovet av nya bostäder. I det arbetet är regeringen beredd att göra det som krävs”.

Vi skulle tillsammans kunna bidra till den fortsatta politiska processen.

Det var med ambitionen att bidra till regeringens målsättning som Fastighetsägarna gick in i partssamtalen med Hyresgästföreningen och Sabo om att förbättra hyressättningssystemet. Här fanns verkligen förutsättningarna att lägga gamla låsningar åt sidan för att konstruktivt och utan förbehåll diskutera reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad. Vi skulle tillsammans kunna bidra till den fortsatta politiska processen. Tyvärr var det en ambition som inte delades av Hyresgästföreningen och Sabo.

Under de totalt sex veckor som vi deltog i samtalen var det enbart Fastighetsägarna som presenterade konkreta reformförslag för att öka antalet bostäder. Förslag som våra motparter inte en enda gång velat diskutera. Istället har de envist hållit fast vid att samtalen endast skulle behandla justeringar inom ramen för dagens hyressättningsmodell, trots att direktiven tydligt gav möjlighet för parterna att föreslå reformer.

Det enda som Hyresgästföreningen och Sabo var intresserade av att diskutera var marginella justeringar för att effektivisera hyresförhandlingar och ett förslag om att frysa presumtionshyresnivån efter presumtionsperiodens utgång till dess att hyresnivån är i nivå med bruksvärdeshyran på orten. Åtgärder som inte på något sätt bidrar till fler bostäder.

Att i ett uppdrag, som är kopplat till partiernas bostadssamtal, så envist begränsa sig till hur hyresförhandlingarna bedrivs är både snävt och introvert.  Det sänder en tydlig signal till de politiska partierna om att hyresmarknaden gärna får vara satt på undantag även framöver. Det är inte att ta ansvar för bostadsmarknadens utveckling. Det var också anledningen till att vi på Fastighetsägarna valde att lämna partsamtalen. Vi är beredda att kompromissa och hitta gemensamma lösningar, men då måste rätt frågor diskuteras.

Det är nu uppenbart att parterna på hyresbostadsmarknaden inte kan ge en genväg till nödvändiga beslut för en bättre fungerande bostadsmarknad.

Reinhold X 3:

Bra besked
Äntligen bra besked från regeringen om individuell mätning och debitering av energi – det blir inte av i Sverige.

Insläppt
Blev insläppt på Riksbanken häromdagen och försökte få ”Basel IV” att förstå fastighetsbranschens logik.

Sommar
Sköna maj som började så skönt, vart tog du vägen? Kom tillbaka!

När vi presenterade våra förslag gjorde vi det med utgångspunkten att det skulle vara enkelt att genomföra och skapa en politisk enighet kring. En friare hyressättning med bevarat starkt konsumentskydd för nyproducerade bostäder skulle vara en begränsad men viktig reform för att öka investeringar i hyreslägenheter.

Det är nu uppenbart att parterna på hyresbostadsmarknaden inte kan ge regeringen och oppositionen en genväg till nödvändiga beslut för en bättre fungerande bostadsmarknad. Vi hoppas att partierna i sina fortsatta samtal håller fokus på rätt saker och gör det som krävs för att nå målet om fler bostäder.

 

Reinhold Lennebo
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]