Publicerat 24 maj, 2016

Smart fasad

Se över husets klimatskal när du ändå renoverar fasaden. Det är smart och ekonomiskt att samordna åtgärderna när byggnadsställningarna ändå är uppe. – Gör saker i rätt ordning. Börja inte med att justera värmesystemet, det måste ändå anpassas och är det sista man gör, tipsar Catarina Warfvinge, teknisk chef på Sweden Green Building Council.

Att tilläggsisolera ytterväggar är sällan något man gör bara för att minska värmeförluster och spara energi. Men är fasad och fönster i så dåligt skick att det krävs större åtgärder lönar det sig att samtidigt förbättra klimatskalet. Då får man också möjlighet att skydda huset mot fukt och bygga bort köldbryggor, så att inte kalla delar av konstruktionen leder in kyla i huset.

[ Annons ]

Fasadrenoveringar och fönsterbyten görs ofta samtidigt eftersom det ger samordningsfördelar. Förutom att du kan utnyttja byggställningen till flera åtgärder blir det lättare att komma åt och göra de ingrepp som fönsterbyten kräver.

Hur lång tid det tar innan en fasadrenovering lönar sig beror inte bara på hur mycket energi man kan spara, utan påverkas också av möjligheten att höja hyror, fastighetspriser, eventuell evakuering, priset på fjärrvärme och sist men inte minst nya byggregler.

– Vi har höga krav från EU och våra egna politiker och kraven ökar. Bygger man om ska det redovisas för kommunen vilka energiåtgärder som görs. Egentligen ska man ner till motsvarande nyproduktionsnivå, men sedan finns det avstegsregler, säger Catarina Warfvinge, teknisk chef på Sweden Green Building Council.

Kraven kan se lite olika ut beroende på ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar och möjligheten att utföra renoveringen utan att förstöra husets utseende och värde.

VÄLJ METOD

Det finns olika metoder för att renovera ytterväggar. Den vanligaste är att man tilläggsisolerar utsidan och lägger puts ovanpå. Då finns också möjlighet att dra ventilationskanaler i isoleringsskiktet. En fördel med utvändig isolering är att det skyddar fasadens utsida mot fukt och väder. Å andra sidan har utvändig isolering den nackdelen att den kan förfula exteriören.

Du kan också välja att tilläggsisolera väggen invändigt eller inuti väggen. Den stora fördelen med detta är att det går att bevara byggnadens utseende. Tänk dock på att den befintliga ytterväggen, med tätare isolering, nu hamnar i ett kallare klimat och blir känsligare för fukt. Dessutom kan boytan minska något av isoleringen på insidan.

Men det kan finnas alternativ till att isolera insidan om du inte vill ändra fasaden. Kanske går det att isolera gavelfasaderna?

BÄSTA MATERIAL

De flesta väljer isoleringsskivor i sten- eller glasull till fasadens utsida. Dessa material har både för- och nackdelar jämfört med skivor i cellplast.

Ur brandsäkerhetssynpunkt är stenullen bäst, glasullen näst bäst och cellplasten sämst. Ser man till miljöpåverkan är glasullen bäst, stenullen näst bäst och cellplasten sämst.

Cellplasten hade tidigare nackdelen att det krävdes reglar för att hålla skivorna på plats, vilket skapade köldbryggor. Nu finns emellertid nya system som löser detta problem.

När det gäller isoleringsförmågan och priserna säger många att det inte är så stor skillnad mellan de olika materialen.

Oavsett vad man väljer är det alltid avgörande att arbetet med klimatskalet utförs på rätt sätt.

Det kommer nya lovande material som kan komma att förbättra fasadisoleringen, men många experter rekommenderar att välja beprövad teknik.

Det är klart att vi måste testa nya tekniska lösningar och Energimyndigheten gör mycket sånt. Fastighetsägare som vill testa kan få bidrag.

– Man ska inte experimentera. Men det är klart att vi måste testa nya tekniska lösningar och Energimyndigheten gör mycket sånt. Fastighetsägare som vill testa kan få bidrag, tipsar Catarina Warfvinge.

Ett nytt material på marknaden är aerogel som avsevärt kan öka isoleringsförmågan hos vanliga isoleringsmaterial. En annan produkt som kan vara intressant är vakuumisolering, VIP, i tunna paneler, vilket används redan idag som isolering i golv och tak i passivhus.

Forskarna håller också på att ta fram en ny typ av betong som kan lagra energi. Tanken är att armering av både kol och metall ska fungera som anod och katod i ett batteri. Kopplas betongen till solceller laddas den upp och energin kan till exempel användas till uppvärmning.

[ SAMMANFATTNING ]

FASADISOLERINGAR

Första steget

Tilläggsisolering av fasadens utsida med 20 mm mineralull och ny puts utanpå. Om de gamla fönstren i huset måste renoveras är det smart att göra det samtidigt som man gör fasaden.

Tänk på att

… tilläggsisolera fasadens utsida med 70+80 mm mineralull och ny tjockputs utanpå. Detta är standard idag för nyproduktion. Åtgärda även köldbryggor, till exempel vid balkonger.

Framtidens material

Passivhus, tilläggsisolering av utfackningsväggar med 210 mm PIR-isolering, en cellplast som gör det möjligt att bygga tunnare väggar samt öka isoleringsförmågan med upp till 40 procent.

Tillbaka till startartikeln ”Rätt klimatskal lönar sig”.

3861533-lagenheter-1_web

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]