Marijke Keus van de Poll Foto: Högskolan i Gävle
Publicerat 4 april, 2018

Småprat på kontoret stör mer än man trott

Att småprat kan vara störande på kontoret skriver nog de flesta under på. Nu har även forskarna kommit till samma slutsats. Och det är till och med värre än vad de trodde.

Det är Marijke Keus van de Poll, forskare inom miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, som studerat hur bakgrundsprat påverkar oss när vi skriver.

[ Annons ]

Värst är de konversationer där den som sitter och jobbar förstår och hänger med i.

– Om man inte förstår någonting, om många människor pratar samtidigt så att det bara blir babbel, då störs man inte lika mycket som när det bara är en eller några få personer som pratar, säger Marijke Keus van de Poll.

Koncentrationsbristen uppstår så fort den jobbande uppfattar vissa ord hen förstår och registrerar. Det krävs bara några ord för att uppmärksamheten förloras.

– Det går inte att helt koppla bort bakgrundspratet, ljuden kommer in i hjärnan även om man försöker ignorera dem.

Anledningen tros vara att två olika mekanismer i hjärnan krockar. Bakgrundsljudet tränger in i hjärnan och stör de processer som behövs för att kunna skriva.

– Hjärnan analyserar ljudet, oavsett vad det är som sägs, om det uppfattas som språk och man kan förstå språket. Och eftersom det även är språk man håller på med när man sitter och skriver så kolliderar de två processerna.

För att undersöka om den skrivande personen blir mindre störd om man lägger på ett brusljud för att minska intrycket av pratande kollegor. Och även om det då gick lättare att koncentrera sig, så var det komplett tystnad som uppskattades mest.

– Slutsatsen vi drar är att bakgrundspratet är ännu mera störande än vad vi tidigare har trott och att man behöver tysta arbetsmiljöer för att kunna skriva, säger Marijke Keus van de Poll.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]